Машинно самообучение - когато невронните мрежи не са достатъчни

Машинно самообучение - когато невронните мрежи не са достатъчни

Семинар

Машинно самообучение - когато невронните мрежи не са достатъчни

За Семинара

С развитието на машиното самообучение и поредната вълна от интерес към невронните мрежи, интелигентни системи от голям мащаб като автономни автомобили са на път да станат реалност. Това довежда до въпроса кой носи отговорност при възникване на проблем и неизправност в системата. В тази презентация ще се запознаем с Гаусови процеси – теорията за тях и връзката им с невронни мрежи. Също така ще поговорим за активно семплиране и несигурност в различни модели и защо те са важни за бъдещето развитие на машинното самообучение. 

За Лектора

Мартин Асенов завършва Изкуствен Интелект и Компютърни Науки в Единбургския университет през 2016 г. По време на бакалавърското си обучение прекарва една година в Калифорнийския университет, Ървайн на обменна програма. Работи в различни софтуерни компании в България, Шотландия и САЩ по време на обучението си, след което решава да продължи с образованието си. В момента Мартин е магистър по Роботика и Автономни Системи в Единбургския университет.
Мартин Асенов  photo