Курс JavaScript Front-End - октомври 2017

Курс JavaScript Front-End - октомври 2017

JavaScript Front-End - октомври 2017

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Стилизиране на страници с Bootstrap
  • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
  • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
  • Манипулации на DOM
  • Работа с JQuery и AJAX
  • Работа с HTTP заявки

Теми

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*