Курс Angular 2 Fundamentals - ноември 2017

Курс Angular 2 Fundamentals - ноември 2017

Angular 2 Fundamentals - ноември 2017

27 ноември 2017 8 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Какво е Single Page Application
  • Основни познания по TypeScript
  • Клиентски приложения с Angular
  • Работа с отдалечени услуги
  • Компонентно-базирани приложения
  • Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript

Програмата ще бъде качена скоро. Занятията ще се провеждат както следва:

Лекции – всеки вторник и четвъртък от 13:30 до 17:30 часа, в зала Experience Lab;
Упражнения – всеки понеделник и сряда от 18:00 до 22:00 часа, в зала Experience Lab.

Преподавател

viktor.pts avatar
Виктор Костадинов
Виктор се занимава любителски с програмиране и скриптиране още в прогимназията. По време на формалното си обучение разработва и поддържа сайт на университетската си група за споделяне на учебни материали. Интересува се от астрономия и разработка на игри. Учи като стипендиант в Софтуерния Университет с високи резултати.