Deep Learning с Python и NumPy

Deep Learning с Python и NumPy

Семинар

Deep Learning с Python и NumPy

Заповядайте на безплатен семинар на тема "Deep Learning с Python и NumPy", който ще се проведе нa 15 септември 2017 г. (петък) от 19:00 часа в зала Knowledge на Софтуерния университет (София, ул. Тинтява 15-17, етаж 1). Лектор е Никола Караманов.

За Семинара

По време на семинара ще обсъдим следните теми:

Въведение в машините на Болцман, ограничения и трениране

Имплементация на ограничени машини на Болцман с Python и NumPy

Изграждане на дълбоки невронни мрежи, трениране и предизвикателства

Имлементация на дълбоки невронни мрежи с Python и NumPy

Ще разгледаме примери и употреби.

За Лектора

Никола Караманов

Никола Караманов се запалва по невронните мрежи през 2007-ма година и от тогава изучава и имплементира различни алгоритми в машинното обучение. Работил е и е обучаван в научната група по машинно обучение в катедрата по компютърни науки на университета на Торонто в Канада. Получава магистърска степен като член на групата по машинно обучение през 2011-та година. Има най-силни интереси в разработката на алгоритми, компютърното зрение и финансовите пазари.
Никола Караманов  photo