Ethereum Blockchain & DApps – theory and real world applications

Ethereum Blockchain & DApps – theory and real world applications

Семинар

Ethereum Blockchain & DApps – theory and real world applications

За Семинара

Семинарът ще представлява практически ориентиран семинар за начинаещи в сферата на блокчейн-технолгиите, воден от eкипа на Open Source University (www.os.university), глобален проект за академично и професионално развитие, базиран на блокчейн.

Участниците в семинара ще се запознаят с основите на Ethereum blockchain и Ethereum Virtual Machine (EVM). Ще бъде демонстрирано разработването на умен договор (smart contract) на Solidity, както и интеграцията му с уеб приложение, използвайки web3.js. Крайният резултат ще бъде работещ DApp (decentralized application).

Лекторите ще споделят и за практическите аспекти от работата си по създаването на Open Source University – първата по рода си Ethereum-базирана платформа, целяща да подпомогне организирането и валидирането на натрупани знания и умения в глобален мащаб.

Участниците в семинара ще имат възможността да се запознаят с базовите технологични аспекти зад един типичен блокчейн-базиран проект, да се включат с идеи, обратна връзка.

За Лектора

Йордан Джамбазов - Разработчик с 10+ години опит в разработката на софтуерни продукти. Съосновател на IO Era - компания за консултантски услуги и софтуерна разработка, технически ръководител на Open Source University.
Добромир Ковачев - Софтуерен разработчик и ръководител с 10+ години опит в индустрията. Успешен опит с проекти от национално значение с приложение в АЕЦ “Козлодуй”, газопровода “Набуко” и др. Главен Blockchain разработчик по проекта Open Source University (www.os.university).
Йордан Джамбазов и Добромир Ковачев photo