Курс Programming Fundamentals - Extended - ноември 2017

Курс Programming Fundamentals - Extended - ноември 2017

Programming Fundamentals - Extended - ноември 2017

10 ноември 2017 10 декември 2017 6 кредита
Programming Fundamentals - Extended - ноември 2017 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Писане и извикване на методи
  • Работа с масиви и списъци
  • Работа с таблични данни (матрици)
  • Работа с речници (dictionaries)
  • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  • Използване на LINQ заявки

Теми

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."