Курс C# Advanced - януари 2018

Курс C# Advanced - януари 2018

C# Advanced - януари 2018

22 януари 2018 6 кредита
C# Advanced - януари 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Работа със стандартната библиотека на .NET платформата
  • Базово алгоритмично мислене
  • Използване на правилните структури от данни
  • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
  • Поглед над граничните случаи
  • Основи на функционалното програмиране

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.