Курс C# OOP Basics - февруари 2018

Курс C# OOP Basics - февруари 2018

C# OOP Basics - февруари 2018

28 февруари 2018 9 кредита
C# OOP Basics - февруари 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Свободно използване и създаване на класове и обекти
  • Разбиране и работа с капсулация на данни
  • Създаване на йерархия от класове
  • Наследяване на класове
  • Множествено наследяване
  • Разработване на практически проект

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.