Курс C# OOP Advanced - март 2018

Курс C# OOP Advanced - март 2018

C# OOP Advanced - март 2018

24 март 2018 12 кредита
C# OOP Advanced - март 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий
  • Усвояване на добрите практики на парадигмата
  • Използване на събития
  • Използване на Reflection API
  • Разбиране и използване на Generic типове
  • Умения за тестване на код

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.