Курс Java Web Development Basics - януари 2018

Курс Java Web Development Basics - януари 2018

Java Web Development Basics - януари 2018

22 януари 2018 12 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с уеб сървъри
  • Познания по създаване и стилизиране на съдържание
  • Управление на състоянието
  • Създаване на архитектура на уеб приложение
  • Създаване на уеб приложения от нулата
  • Овладяване на архитектурния шаблон MVC

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Creative Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Creative Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.