Курс Java MVC Frameworks - Spring - март 2018

Курс Java MVC Frameworks - Spring - март 2018

Java MVC Frameworks - Spring - март 2018

05 март 2018 18 кредита
Java MVC Frameworks - Spring - март 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
  • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
  • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
  • Работа с потребители, роли и сесии
  • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
  • Тестване и деплойване

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Creative Lab;
  • Упражнения- всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Creative Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.