Курс JS Fundamentals - януари 2018

Курс JS Fundamentals - януари 2018

JS Fundamentals - януари 2018

15 януари 2018 9 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Базово програмиране на езика JavaScript
  • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
  • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
  • Текстообработка и регулярни изрази
  • Работа с JSON формат
  • Работа с асоциативни масиви и множества

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки вторник и петък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.