Курс JS Applications - март 2018

Курс JS Applications - март 2018

JS Applications - март 2018

13 март 2018 9 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с AJAX и jQuery AJAX
  • Асинхронно програмиране
  • Работа с REST API
  • Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
  • Създаване на SPA приложения
  • Build процес, ESLint и други JS инструменти

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки вторник и петък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.