Електрификация на автомобилите - основни принципи, инфраструктура и посока на развитие
Loading...
Семинар

Електрификация на автомобилите - основни принципи, инфраструктура и посока на развитие

Заповядайте на безплатен семинар на тема "Електрификация на автомобилите - основни принципи, инфраструктура и посока на развитие, който ще се проведе нa 26 март 2018 г. (понеделник) от 19:00 часа в зала Experience на Софтуерния университет (София, ул. Тинтява 15-17, етаж 1). Лектор e Владимир Димитров.

За Семинара

За повече от 120 години двигателят с вътрешно горене със своята средна ефективност от близо 30% осигурява мобилността на огромна част от населението на Земята. Имайки предвид, че на Земята има над 1 трилион автомобила, които разчитат на невъзобновяеми ресурси, то ниската ефективност на този тип мобилност е източник на сериозни притеснения. Смята се, че пълното преминаване към устойчива форма на електрифициран транспорт би довела до технологичен скок, съизмерим с този направен при задвижването с пара, вместо директното използване на вятъра. В семинара ще бъдат разгледани основните концепции за електрическото задвижване на автомобили както и основните съществуващи разновидности. Ще бъде отделено внимание и на инфраструктурата, която е необходима за поддържането на този вид транспорт.

За Лектора

Владимир Димитров

Владимир Димитров, доктор по електроника e преподавател по силова електроника в ТУ- София. Занимава се конструиране на електронни устройства за преобразуване на енергия с широк кръг от приложения - от индукционно нагряване или безжично предаване на енергия до електрозадвижвания. Член на IEEE, доктор по електроника, с тема на дисертацията двупосочни dc/dc преобразуватели с приложение в електротранспорта.
Владимир Димитров photo