Курс JS Fundamentals - май 2018

Курс JS Fundamentals - май 2018

JS Fundamentals - май 2018

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Базово програмиране на езика JavaScript
  • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
  • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
  • Текстообработка и регулярни изрази
  • Работа с JSON формат
  • Работа с асоциативни масиви и множества

Подробна програма ще бъде качена скоро на страницата на курса.

Занятията за курса ще се провеждат както следва:

  • Упражнения - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
  • Лекции - всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.