Technology Fundamentals - септември 2018
Loading...

Technology Fundamentals - септември 2018

Technology Fundamentals - септември 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Изграждане на прости уеб страници с HTML и CSS
 • Взимане на информация от база данни
 • Основи на уеб разработката
 • Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции
 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
  Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Изграждане на прости уеб страници с HTML и CSS
  Взимане на информация от база данни
 • Основи на уеб разработката
  Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции

Теми

 • Resources

  Ресурси от темата

 • Course Introduction

  C#: 21-ви септември, 18:00 - 18:30

  Java: 25-ти септември, 18:00 - 18:30

  JS: 26-ти септември, 18:00 - 18:30

  PHP: 27-ми септември, 18:00 - 18:30

  Ресурси от темата

 • Basic Syntax, Conditional Statements and Loops

  C#: 21-ви септември, 18:30 - 22:00

  Java: 25-ти септември, 18:30 - 22:00

  JS: 26-ти септември, 18:30 - 22:00

  PHP: 27-ми септември, 18:30 - 22:00

  Ресурси от темата

 • Basic Syntax, Conditional Statements and Loops - Exercise

  C#: 25-ти септември, 13:30 - 17:30

  Java: 26-ти септември, 13:30 - 17:30

  JS: 27-ми септември, 13:30 - 17:30

  PHP: 1-ви октомври, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

 • Basic HTML

  C# & Java: 28-ми септември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 28-ми септември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Data Types and Variables

  C#: 1-ви октомври, 18:00 - 22:00

  Java: 2-ри октомври, 18:00 - 22:00

  JS: 3-ти октомври, 18:00 - 22:00

  PHP: 4-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Data Types and Variables - Exercise

  C#: 2-ри октомври, 13:30 - 17:30

  Java: 3-ти октомври, 13:30 - 17:30

  JS: 4-ти октомври, 13:30 - 17:30

  PHP: 8-ми октомври, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Basic CSS

  C# & Java: 5-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 5-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Arrays

  C#: 8-ми октомври, 18:00 - 22:00

  Java: 9-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS: 10-ти октомври, 18:00 - 22:00

  PHP: 11-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Arrays - Exercise

  C#: 9-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Java: 10-ти октомври, 13:30 - 17:30

  JS: 11-ти октомври, 13:30 - 17:30

  PHP: 15-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • HTTP Basics

  C# & Java: 12-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 12-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Methods / Functions

  C#: 15-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Java: 16-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS: 17-ти октомври, 18:00 - 22:00

  PHP: 18-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Methods / Functions - Exercise

  C#: 16-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Java: 17-ти октомври, 13:30 - 17:30

  JS: 18-ти октомври, 13:30 - 17:30

  PHP: 22-ри октомври, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Problem Solving

  C# & Java: 19-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 19-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Lists / Arrays Advanced

  C#: 22-ри октомври, 18:00 - 22:00

  Java: 23-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS: 24-ти октомври, 18:00 - 22:00

  PHP: 25-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Lists / Arrays Advanced - Exercise

  C#: 23-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Java: 24-ти октомври, 13:30 - 17:30

  JS: 25-ти октомври, 13:30 - 17:30

  PHP: 29-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Bitwise Operations

  C# & Java: 26-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 26-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Associative Arrays

  C#: 29-ти октомври, 18:00 - 22:00

  Java: 30-ти октомври, 18:00 - 22:00

  JS: 31-ви октомври, 18:00 - 22:00

  PHP: 1-ви ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Associative Arrays - Exercise

  C#: 30-ти октомври, 13:30 - 17:30

  Java: 31-ви октомври, 13:30 - 17:30

  JS: 1-ви ноември, 13:30 - 17:30

  PHP: 5-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Intro to Computer Science

  C# & Java: 2-ри ноември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 2-ри ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Mid Exam

  Дата: 4-ти ноември

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Objects and Classes

  C#: 5-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Java: 6-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS: 7-ми ноември, 18:00 - 22:00

  PHP: 8-ми ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Objects and Classes - Exercise

  C#: 6-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Java: 7-ми ноември, 13:30 - 17:30

  JS: 8-ми ноември, 13:30 - 17:30

  PHP: 12-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Database Basics

  C# & Java: 9-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 9-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • String and Text Processing

  C#: 12-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Java: 13-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS: 14-ти ноември, 18:00 - 22:00

  PHP: 15-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • String and Text Processing - Exercise

  C#: 13-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Java: 14-ти ноември, 13:30 - 17:30

  JS: 15-ти ноември, 13:30 - 17:30

  PHP: 19-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Regular Expressions

  C# & Java: 16-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 16-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Basic Web

  C#: 19-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Java: 20-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS: 21-ви ноември, 18:00 - 22:00

  PHP: 22-ри ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Basic Web - Exercise

  C#: 20-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Java: 21-ви ноември, 13:30 - 17:30

  JS: 22-ри ноември, 13:30 - 17:30

  PHP: 26-ти ноември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Git and GitHub

  C# & Java: 23-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 23-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Basic CRUD

  C#: 26-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Java: 27-ми ноември, 18:00 - 22:00

  JS: 28-ми ноември, 18:00 - 22:00

  PHP: 29-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Basic CRUD - Exercise

  C#: 27-ми ноември, 13:30 - 17:30

  Java: 28-ми ноември, 13:30 - 17:30

  JS: 29-ти ноември, 13:30 - 17:30

  PHP: 3-ти декември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Internet Explained

  C# & Java: 30-ти ноември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 30-ти ноември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Web Project

  C#: 3-ти декември, 18:00 - 22:00

  Java: 4-ти декември, 18:00 - 22:00

  JS: 5-ти декември, 18:00 - 22:00

  PHP: 6-ти декември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Web Project - Exercise

  C#: 4-ти декември, 13:30 - 17:30

  Java: 5-ти декември, 13:30 - 17:30

  JS: 6-ти декември, 13:30 - 17:30

  PHP: 10-ти декември, 13:30 - 17:30

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Open-source Introduction

  C# & Java: 7-ми декември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 7-ми декември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Exam Preparation

  C#: 10-ти декември, 18:00 - 22:00

  Java: 11-ти декември, 18:00 - 22:00

  JS: 12-ти декември, 18:00 - 22:00

  PHP: 13-ти декември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Exam Preparation - Web

  C# & Java: 14-ти декември, 18:00 - 22:00

  JS & PHP: 14-ти декември, 18:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Practical Exam

  Дата: 16-ти декември

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

Група C#:

 1. лекции - понеделник от 18:00 часа, зала Open Source Lab и петък от 18:00 часа, зала Inspiration Lab;
 2. упражнения - вторник от 13:30 часа, зала Open Source Lab.

Група Java:

 1. лекции - вторник от 18:00 часа, зала Experience Lab и петък от 18:00 часа, зала Inspiration Lab;
 2. упражнения - сряда от 13:30 часа, зала Inspiraton Lab.

Група JavaScript:

 1. лекции - сряда от 18:00 часа, зала Inspiration Lab и петък от 18:00 часа, зала Code Ground Lab;
 2. упражнения - четвъртък от 13:30 часа, зала Inspiration Lab.

Група PHP:

 1. лекции - четвъртък от 18:00 часа, зала Deep Web и петък от 18:00 часа, зала Code Ground Lab;
 2. упражнения - понеделник от 13:30 часа, зала Experience Lab.

Преподаватели

ivaylo.kenov avatar
RoYaL avatar