Programming Fundamentals - май 2020
Loading...

Programming Fundamentals - май 2020

Programming Fundamentals - май 2020 icon

За курса

Курсът е подходящ за всички студенти, които познават типовете данни и имат базови умения за работа с условни конструкции и цикли.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за Fundamentals Module е нужно да изберете една от по-долу посочените технологии: C#, Java, JavaScript или Python. Записването се осъществява от ТУК. След избраната от Вас форма на обучение ще имате възможност да изберете желана технология от падащото меню на "Избор на пакет".

Подробна информация за всеки курс и програмата може да намерите от линковете по долу:

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат в сградата на Софтуерния университет, както следва:

За всички технологии:

 • Откриването на модула на 18 май - понеделник, с лекция "LENGUAGE COMPARISON & IT TALKS" ще се проведе от 18:30 до 21:30 часа.


За технология C#:

 • лекции понеделник, от 14:30 до 17:30 часа и сряда, от 18:30 до 21:30 часа;
 • упражнения петък, от 14:30 до 17:30 часа.


За технология Java:

 • лекции понеделник, от 14:30 до 17:30 часа и сряда, от 18:30 до 21:30 часа;
 • упражнения петък, от 10:00 до 13:00 часа.


За технология JS:

 • лекции понеделник, от 14:30 до 17:30 часа и сряда, от 18:30 до 21:30 часа;
 • упражнения петък, от 10:00 до 13:00 часа.


За технология Python:

 • лекции понеделник от 14:30 до 17:30 часа и сряда от 18:30 до 21:30 часа;
 • упражнения петък от 14:30 до 17:30 часа.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Ако се запишете в присъствена форма на обучение, имате възможност да посещавате занятията на място в учебната зала, като ще имате и възможност лично да контактувате с преподавателите. Ще имате достъп до всички видео записи и учебни материали от курса.
 • Ако се запишете в онлайн форма на обучение, ще имате възможност да се обучавате дистанционно, имайки достъп до live streaming обучение в реално време, както и до видео записите и учебните материали от курса.

*Препоръчително е да носите собствен лаптоп, ако сте записани в присъствена форма на обучение.

**Всички занятия в модулът Programming Fundamentals ще бъдат провеждани на български език. Всички материали към занятията (лаб, упражнение, презентация, задачи) ще бъдат на английски език.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Модулът се състои от следните изпити:

 • Междинен практически изпит;
 • Финален практически изпит + теоретичен изпит - тест.

Изпитите се провеждат присъствено в учебната зала. Документите, които се издават при оценка равна или по-висока от 5.00 са:

 • Официален сертификат от Софтуерния университет;
 • Удостоверение за професионално обучение.


Колко струва обучението в модула? 

За модула се заплаща еднократна такса, включваща присъствено или онлайн обучение в СофтУни, явяване на редовни присъствени изпити и издаване на сертификат. 

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за модула

 • Присъствие на всички учебни занятия на живо
 • Контакт с преподавателя от курса на живо
 • Достъп до live stream и обучение в реално време
 • Достъп до видеа от занятията и обучителни ресурси
 • Достъп до затворена Facebook група
 • Явяване на присъствен изпит и издаване на сертификат
480 лв.
Онлайн

Записване за модула

 • Достъп до live stream и обучение в реално време
 • Достъп до видеа от занятията и обучителни ресурси
 • Достъп до затворена Facebook група
 • Явяване на присъствен изпит и издаване на сертификат
440 лв.