Salesforce Talks: Rock Your Expertise with the World’s N.1 CRM
Loading...
Семинар

Salesforce Talks: Rock Your Expertise with the World’s N.1 CRM

Гледайте безплатно онлайн семинар на тема "Salesforce Talks: Rock Your Expertise with the World’s N.1 CRM " нa 15 декември 2021 г. (срдяа) от 19:00 часа с лектор Максим Колев.

За Семинара

В рамките на семинара участниците ще имат възможност да се запознаят отблизо с технологичния гигант и N.1 CRM платформа в света - Salesforce.

Максим Колев, партньор CRM решения в Некст Консулт, ще разкаже защо Salesforce е предпочитаният инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти на най-големите компании в света и ще демонстрира кои са отличителните характеристики на платформата, които я поставят пред всички други CRM решения на пазара. Във втората половина на събитието ще бъде направена интерактивна демонстрация на внедряване на част от стандартен бизнес процес в реално време и как мощните инструменти на Salesforce позволяват това да се случи само в няколко бързи стъпки без необходимост от задълбочени технически умения.

Участниците ще чуят как именно скоростта и леснотата на настройване на платформата са в основата на изключително големите възможности за бързо кариерно развитие, които Salesforce предлага на хората, избрали да се специализират в тази област. 

За Лектора

Максим Колев

Максим има над 20-годишен опит в управлението на ИТ проекти, внедряването на ERP/CRM/BI системи и разработването на специфични ИТ решения за оптимизиране и управление на бизнес процеси. Той управлява и развива практиката и проектите на Salesforce.com в Некст Консулт АД, организира и управлява вътрешни екипи от консултанти и програмисти, както и всички други ресурси за изграждането на архитектурата и инфраструктурата на комплексни бизнес решения за клиентите на компанията. Отговаря за дефиниране и прилагане на стандартите за внедряване и поддържане на успешни клиентски решения. Максим участва пряко и в процеса по разработване на собствени продукти, базирани на платформата Salesforce.com.
Максим Колев photo