Виртуална класна стая

Виртуална класна стая

live

Предстоящи

22.02

06:00 PM

Курс: Programming Fundamentals - януари 2018

Тема: Regular Expressions (RegEx) - Exercises

Учебна зала Open Source

22.02

06:00 PM

Курс: JS Advanced - февруари 2018

Тема: Exercise: Advanced Functions

Учебна зала Inspiration

22.02

06:00 PM

Отворен курс: Web Fundamentals - HTML5 - януари 2018

Тема: Transitions & Animations

Учебна зала Knowledge

22.02

06:00 PM

Отворен курс: Структури от данни - януари 2018

Тема: Hash Tables - Sets and Dictionaries

Учебна зала Deep Web

22.02

06:30 PM

Отворен курс: Machine Learning - февруари 2018

Тема: Introduction to Machine Learning

Учебна зала Creative

22.02

07:00 PM

Отворен курс: Smart Contract Development with Solidity - януари 2018

Тема: Inheritance and multiple contracts

Учебна зала Experience

;