Софтуерно Инженерство
Loading...

live

Предстоящи

20.01

06:00 PM

Курс: JS Advanced - януари 2020

Тема: Objects

Учебна зала Open Source

20.01

06:00 PM

Курс: Python Advanced - януари 2020

Тема: Tuples and Sets

Учебна зала Creative

20.01

06:30 PM

Отворен курс: MySQL - януари 2020

Тема: Built-in Functions

Online 2

20.01

07:00 PM

Отворен курс: Computer Networking Advanced - януари 2020

Тема: ACCESS CONTROL LISTS, NETWORK ADDRESS TRANSLATION

Учебна зала Knowledge

20.01

07:00 PM

Семинар: Tech Stage: UML Basics

Учебна зала Deep Web

20.01

07:00 PM

Отворен курс: JavaScript for Front-End - декември 2019

Тема: Exam Preparation

Учебна зала Pixel

;