Виртуална класна стая

Виртуална класна стая

live

Предстоящи

19.06

01:30 PM

Отворен курс: Database Basics – MS SQL – май 2018

Тема: Exam Preparation

Учебна зала Open Source

19.06

01:30 PM

Курс: Programming Fundamentals - май 2018

Тема: Regular Expressions (RegEx) - Exercises

Учебна зала Inspiration

19.06

01:30 PM

Курс: Java OOP Basics - юни 2018

Тема: Exercise: Inheritance

Учебна зала Experience

19.06

06:00 PM

Курс: JS Advanced - юни 2018

Тема: Advanced Functions

Учебна зала Open Source

19.06

06:00 PM

Курс: Programming Fundamentals - май 2018

Тема: Regular Expressions (RegEx) - Exercises

Учебна зала Inspiration

19.06

06:00 PM

Отворен курс: PB Упражнения и консултации Календар

Тема: Прости операции и пресмятания - Консултация

Учебна зала Tech

19.06

06:00 PM

Отворен курс: ReactJS Fundamentals - юни 2018

Тема: Intro to React.js

Учебна зала Knowledge

19.06

06:00 PM

Курс: Java Web Development Basics - май 2018

Тема: MVC + Persistence - Exercise

Учебна зала Creative

19.06

06:30 PM

Отворен курс: Роботика с Arduino - юни 2018

Тема: Introduction to Arduino.

Учебна зала Deep Web

19.06

07:00 PM

Отворен курс: Unity Advanced - юни 2018

Тема: Dynamic Pathfinding

Учебна зала Experience

;