Loading...

Защо да поемете по пътя на системната администрация?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Защо да поемете по пътя на системната администрация?

Системната администрация е изключително интересна, но и отговорна дейност. Системният администратор съответно е отговорен за ежедневната поддръжка на мрежата и компютърните системи от различен тип в една компания. Това е специалистът, който следи за появата на неочаквани проблеми и при такава - ги отстранява. Разбира се, техните отговорности и задължения не се ограничават с това, а и участват в дългосрочни проект, като например извършване на бекъпи на данни (създаване на резервни копия) или управление на телекомуникационни мрежи. Ако това не ви помага да придобиете по-ясна представа за професията на системния администратор - представяме ви четири причини защо да заложите на това професионално поприще.

1. Възможности за Freelance работа

Мнозинството от обучаващи се за работа в IT сектора, правят това с нагласата, че ще станат служители в дадена компания, наслаждавайки се на ползите от този избор. Други обаче предпочитат гъвкавостта и по-добрите възможности, които самостоятелната работа предлага, макар и непостоянна и рискова. Ако имате удобно работно място вкъщи, с което не искате да се разделяте, ако просто мразите безвъзвратната загуба на време в ежедневното пътуване от и до работното място или имате нужда да подредите графика си по друг начин - фрийленсърството е идеалният избор. Разбира се, някои направления, които изискват по-тясна работа с определен хардуер и устройства може да не предлага възможност за такава работа, но ако задълженията ви се свеждат до софтуерна администрация - това е нещо, което в наши дни можете да практикувате спокойно и от разстояние, без да сте договорно обвързани с една-единствена фирма.

2. Разнообразни проблеми за решаване

Много кариерни направления страдат от това, че всеки следващ работен ден е като предишния: явявате се на работното място и изпълнявате едни и същи репититивни задачи в продължение на осем часа, след което си тръгвате и на следващия ден повтаряте отново. При системната администрация обаче положението не е така. Няма да попаднете на две работни места, в които да извършвате една и съща дейност, дори няма да преживеете два поредни дни, в които да решавате едни и същи проблеми. Разнообразието от задачи варира според нуждите на компанията към която работите, но в това професионално направление ви очаква непрекъснато нови и нови типове предизвикателства.

Това от своя страна неизбежно ще доведе до непрекъснато подобрение на вашите знания и умения, трупане на безценен праткически опит и в крайна сметка - до по-добри бъдещи възможности за по-удовлетворяваща професия.

3. Страхотни възможности за развитие

Ако търсите кариера, вместо просто работа - сферата на системната администрация е точно за вас. Възможностите за развитие (разбирайте "развитие" като "усвояване на нови знания и умения") са неизброими, най-вече защото различните направления вътре в самата системна администрация са наистина много. След като компаниите инвестират все повече и повече в мобилни и информационни технологии, респективно ще имат нужда от много повече системни администратори, а това от своя страна означава повече екипи, вертикални структури и по-високи позиции, които да заемате, колкото повече развивате знанията, уменията и практическия си опит. Разбира се, пътят до тези висини не е лек и никак не е кратък. Но дължината отчасти зависи и от отдадеността с която усвоявате необходимите знания.

4. Развиване на умения, полезни извън работното място

Като системен администратор вие ще сте в ежедневен контакт с най-разнообразни проблеми, пряко свързани с вашата работа: от настройването на различни устройства в офиса, през защита на подопечните ви системи от вируси, до непрекъснато опознаване на нови хардуерни и софтуерни компоненти. Това ще доведе до количествено натрупване на умения, които можете да практикувате и извън работното място, а в крайна сметка да ви помогнат и да стартирате собствен бизнес. Не подценявайте и възможността да помагате на другите, като започнете с близки и познати. Никога не знаете откъде може да дойде някоя нова възможност.

А как да намерите отправната точка в света на системната администрация? С помощта на нашия курс "Windows System Administration", където ще получите реални практически умения, които с готовност ще можете да приложите в реална работна среда. Очакваме ви!