Loading...

Как е бил създаден програмният език C#?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Как е бил създаден програмният език C#?

Замисляли ли сте се как възниква един програмен език? Или защо възниква един програмен език? Може би ще ви изненада отговора, но езиците биват измислени поради същата причина, поради която се създават и програмите – необходимост да се решат количествено натрупали се във времето проблеми от сходен характер.

Така например, когато програмирането придобило практически измерения в средата на миналия век, много скоро програмистите разбрали колко трудни за работа са машинните езици, които използвали до този момент. Един от тези програмисти била и Грейс Хопър, която намерила начин да свърже машинния код с разбираеми инструкции, думи от английския език. И така бил създаден един нов програмен език – FLOW-MATIC. Това е само един малък пример, онагледяващ средата с количествено натрупаните проблеми и тяхното решение в лицето на новия език.

С годините се натрупали множество различни средства за по-бързо програмиране – появили се още по-удобни езици, подходящи за по-общи или по-конкретни задачи. Програмния код започнал да се струпва в „библиотеки“, чрез които да се преизползва. Появили се и технологичните рамки (frameworks), които представляват също вече написан код. Една от разликите между двете понятия е, че при създаването на приложение вие избирате кога да извикате даден код или функция от библиотеката, докато framework-ът ви позволява и определя къде, какво и как да бъде използвано.

По същия начин ли се е родил програмният език C#?

Програмният език C# не прави изключение от този принцип. Той се появява в края на 90-те, в следствие на нуждата на Microsoft, да създадат инструмент, с чиято помощ да използват по-интуитивно .NET Framework, която създавали по същото време. Първоначално възнамерявали да използват Java, но след отказа на Sun Microsystems да съдействат за модификацията на езика, която Microsoft искали да направят, от редмъндския гигант се принудили да търсят друго решение на проблема. За класовите библиотеки, които изграждали .NET Framework-а, Microsoft първоначално използвали система, наречена „Simple Managed C“ (SMC). Необходимо било обаче по-цялостно решение.

През януари 1999 г. Андерс Хайлзерберг сформирал екип, който да създаде нов език, който трябвало да се казва „C-подобен обектно-ориентиран език“ или “Cool”. Това име обаче се задържало така около година, защото когато Microsoft публично обявили .NET през юли следващата година, езикът вече имал ново име и то било “C#” (Си шарп).

Хайлзерберг многократно споделя, че повечето популярни програмни езици по това време (в т.ч. Java, C++, Delphi и Smaltalk) имали редица недостатъци, които дали мотивацията за полагане на основите на Common Language Runtime (CLR) (това е виртуалната машина, която е част от .NET и която управлява изпълнението на .NET програмите), което от своя страна дало тласък и на работата по програмния език C#.

Днес C# е един от най-популярните и перспективни езици. Един от най-добрите начини да станете пълноценни програмисти със C#/.NET е нашата програма по софтуерно инженерство. В самото ѝ начало ви очаква безплатния курс Programming Basics, който ще ви помогне да усвоите базови концепции в света на програмирането и да ви подготви за приемния изпит, който служи за вход към програмата. Всичко, което трябва да направите е да кандидатствате за нашата програма и изборът ви за език да бъде C#. Не пропускайте своя шанс, а се впуснете с нас в света на програмирането!