Loading...

Четири факта за C++

avatar Георги Кацаров 3 минути
Четири факта за C++

Всеки програмен език, дори тези с общо предназначение имат своите предимства и недостатъци. Ако стоите изправени пред въпроса „Кой да е моят първи език?“ и се чудите дали това да не е С++ - не се чудете, а вижте какви са неговите предимства!

1. Портативност

Едно от най-големите предимства на C++ е неговата портативност. Това означава, че с езика могат да се създават приложения, които с лекота да вървят на различни типове платформи. Така например, ако пишете програма за Линукс, ще можете без проблеми да я подкарате и на Windows. Това е едно от най-големите преимущества на езика.

2. Обектно-ориентиран

Макар да не е първият обектно-ориентиран програмен език, без съмнение C++ е един от най-популярните ООП езици. При ООП програмния код се обособява в класове, обекти и методи, които пазят необходимата информация и комуникират помежду си, като по този начин се изгражда програмната логика. Това е едно от ключовите свойства, които предшественика на С++ - програмният език „С“ – няма. С++ е езикът който популяризира тази програмна парадигма.

3. С++ всъщност е мултипарадигмен

Въпреки, че обектно-ориентираното програмиране е ключовата парадигма, около която е изграден езика, тя не е задължителна. Парадигмата представлява стилът на изграждане на дадена програмна логика или казано иначе подходът, който използваме за да изразим своята логика. Езикът споделя множество парадигми. С него можете да прилагате както ООП, така и функционално програмиране. Той също така е с общо предназначение, което означава, че е подходящ за създаване на програми, които ще вървят на най-различни платформи, както в софтуерен, така и в хардуерен аспект и които имат най-различни предназначения.

4. Управление на паметта

Едни от най-честите класификации на програмните езици, които ще чуете в процеса на своето обучение, както и в работата след това са „програмен език от ниско ниво“ и „програмен език от високо ниво“. Какво означават те?

Първото нещо, което трябва да знаете е, че това е едно много условно и неофициално класифициране. Второто нещо, което е хубаво да имате в предвид, че концепцията за това какво е „ниско ниво“ и какво е „високо ниво“ се е изменила. Някога, в ранните години на комерсиалните компютри, езиците, чиито синтаксис е залагал основно на машинен код са били считани за езици от ниско ниво. Езиците, като FLOW-MATIC и COBOL обаче успешно вкарали английски думи, с което внесли цяло едно ново ниво на абстракция при синтаксиса на програмния език. По този начин програмирането станало много по-лесно и интуитивно. Езиците, чиито синтаксис бил съставен от обикновени думи се считали за езици от високо ниво.

Как обаче се променила тази концепция? Всичко е свързано с управлението на паметта. Днес считаме, че програмен език, който предполага само ръчно управление на паметта е език от ниско ниво. Езиците, които използват т.нар. „garbage collector-и“ т.е. автоматизирани способи за управление на паметта, са езици от високо ниво.

Базовият С++ няма опцията за автоматично управление на паметта, но езикът може да бъде модифициран с лекота, така че да поддържа тази опция. Или казано иначе – със С++ можете да управлявате паметта, както ръчно, така и с автоматизирани способи.

Къде можете да придобиете пълноценни умения за работа със С++?

Без съмнение тези четири интересни факта ви загатнаха за способностите и мощта, които са стаени в програмния език С++. Именно заради тях той продължава да бъде актуален и популярен три десетилетия след своята поява. Нашият модул „C++ Development – януари 2020“ е най-доброто решение, ако желаете да придобиете пълноценни умения за програмиране със С++. Той е съставен от три курса и е подходящ както за напълно начинаещи, които не са имали досег с програмирането до този момент, така и за хора, които имат някакви познания, които желаят да структурират и развият допълнително. Ако C++ е вашият избор - запишете се още днес за модула „C++ Development – януари 2020. Очакваме ви!