Loading...

Интервю с Инес Иванова: "Използвам Python , защото езикът е много лек и четим!"

avatar Георги Кацаров 2 минути
Интервю с Инес Иванова: "Използвам Python , защото езикът е много лек и четим!"

Скъпи приятели, представяме ви Инес Иванова. Има голям опит като трейнър в различни курсове на СофтУни и демонстрира завидни качества в областта на педагогиката. В началото в СофтУни се записва с цел да придобие основни познания в програмирането, но се запалва до такава степен, че само няколко курса след това вече работи като Front-End Developer към стартъп компания в областта на Data Science. Нека обаче тя сама ви разкаже за себе си.

Инес:
Казвам се Инес Иванова. Работя в старт-ъп, който се занимава с Data Science. От основаването му съм там, а в момента позицията ми е front end developer. Започнах да се занимавам с програмиране преди 2 години като се записах на курс Programming Basics в Софтуерния университет. Работя като програмист от 10 месеца.

Защо избра технологията/езика с който се занимаваш?

Инес:
Като Front-End Developer основно пиша на JavaScript и TypeScript, но когато се занимавам с Back-End Tasks използвам Python 3. Избрахме да използваме Python, защото езикът е много лек и четим, бързо се пише на него и се вдигат основни функционалности на дадено приложение за минути.

Подходяща ли е тази технология за начинаещи и защо?

Инес:
Python е много подходящ за начинаещи, защото е много четим език. Използва се в големите западни университети за обучение на студенти. Особено подходящ е за Data Science. Езикът е скриптов и доста лесно се преминава към други скриптови езици в бъдеще, като JavaScript.

Какво да очакват курсистите от модула “Python development”?

Инес:
В първия курс - Programming Basics се изучава буквално ‘азбуката’ на програмирането – от променливи, през проверки, до различни цикли.
Вторият курс е "Python fundamentals". Той дава фундаментални знания за програмирането – функции, листове, речници, класове и обекти, унаследяване, както и добри практики за писане на код. В третия курс – Django – се изучават – http, data base, заявки, рест модели, работа с framework.

Какви умения ще придобият участниците?

Инес:
След модула Python Development участниците ще имат основни знания за работа с Django и основни познания за работа с база от данни, както и основни знания за концепции в програмирането. Ще развият своето алгоритмично и абстрактно мислене, както и ясно дефинирана посока за развитие в обучението като Python Developer.

Какви са възможностите за професионално развитие след успешно приключване на модула?

Инес:
Хората ще имат достатъчно познания, за да могат да изградят свое собствено приложение с Django. Модулът Python Development дава набор от знания и умения, които са чудесна основа за развитие към Data Science на един по-късен етап, ако ви е интересна тази материя, разбира се.

Благодарим ти за интересните отговори!

А вие, скъпи приятели, ако искате да придобиете задълбочени и структурирани знания за програмиране с Python и създаване на уеб приложения с Django, то модулът "Python Development" е точно за вас. Той е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора, които имат основни знания по програмиране с Python. Не пропускайте своя шанс!