Предимствата на Java като първи език

Предимствата на Java като първи език

avatar Георги Дуранкиев 1 минута
Предимствата на Java като първи език

С разнообразието от технологии и различни направления на софтуерната индустрия днес, избирането на път за развитие може да е малко объркващо решение. Но дори и така, има няколко много важни факта, които не трябва да пренебрегвате - навлизането ви в света на програмиране не трябва да е основано на особеностите на един език, а на придобиването на логическо мислене и умението да пишете програмен код.

И все пак, изборът на език все още може да е объркващ, тъй като разликите от един програмен език до други често не са малки. Запознайте се с някои от основните предимства на Java в този аспект:

Водещ от две десетилетия насам

Java е език с дълга история зад себе си като чисто технически историята му започва преди повече от две десетилетия, когато дигиталният свят е бил доста по-различен. Това му помага да израства с нуждите на модерните технологии и му дава предимството на това да е установен и твърдо залегнал в практиката на световно ниво език. 

Преносимост

Java не зависи от системата, на която разработвате. Езикът е до толкова преносим и лесен за приспособяване към други системи, че можете да го намерите на всичко от SIM карти до суперкомпютрите. Това ви позволява да разработвате за огромно разнообразие от платформи без да е нужно да използвате различен език и технологии.

Световна общност, постоянна поддръжка

Веднъж щом споменахме времето, което Java е имал да се установи, може би ви става ясно, че за това време около езика се е формирала една глобална общност на хора, които го поддържат и допринасят към разширяването на функционалността му. Отделно от това, вие разполагате и с огромен обем от учебни ресурси и документация за всеки малък детайл.

Перспективност

Въпреки че езикът има доста години зад себе си, времето му да залезе е все още много далеч от нас, а с всяка новост в развитието му, то бива избутано още по-надалеч. Това също значи, че кариерният старт с Java също няма да е проблем за всеки, който има желанието и уменията за такъв.

Научете повече за професията Java програмист.

Като начало на тяхното придобиване може да послужи курса Programming Basics with Java - юли 2017, който цели да ви запознае с особеностите на езика на начално ниво. Запишете се още днес и се запознайте от близо с потенциалната ви успешна кариера!