Loading...

Новият прием за безплатния курс "Programming Basics" е отворен!

avatar Георги Кацаров 1 минута
Новият прием за безплатния курс "Programming Basics" е отворен!

Без съмнение професията на софтуерния разработчик е една от най-желаните в наши дни. Пред много хора обаче стои въпроса от къде биха могли да получат необходимите знания и умения за да придобият желаната професионална квалификация. Отговорът е един: от програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет!

Какво представлява програмата?

Програмата по софтуерно инженерство се състои от последователност от модули, всеки от който плавно ви въвежда в съответния дял от целия материал. Целта на програмата е в максимално кратък срок вие да придобиете умения, които да ви помогнат да стартирате на позиция junior developer.

Как можете да станете част програмата?

За да влезете в програмата по софтуерно инженерство, вие трябва да преминете през приемен изпит по основи на програмирането. По време на изпита вие трябва да решите в рамките на 4 часа 6 задачи, като чрез тяхното решаване вие трябва да демонстрирате, че владеете основни концепции, като работа с различни видове условни конструкции (if-else, switch-case, булеви променливи) и цикли (while цикъл, for цикъл и конструкции от вложени цикли).

Ако не владеете тези умения – не се притеснявайте!

Ако не разбирате посочените в предходния абзац термини и сте на път да се откажете – недейте. Ако нямате тези умения – специално за вас сме подготвили напълно безплатния курс “Programming Basics”, чиято програма обхваща точно тези основополагащи елементи в програмирането. Освен това по време на курса вие ще имате възможност да положите основите и на алгоритмичното си мислене – начинът да анализирате математически даден проблем и да намирате неговото решение – изключително важно качество на всеки добър програмист.

Курсът е предназначен и за тези, които искат просто да се докоснат до програмирането и да видят дали то е подходящо за тях. Ако сте сред тях и то ви допадне – тогава можете да се запишете за входния изпит, който е платен, но е напълно по желание.

В предстоящия курс Programming Basics вие ще имат възможност да изберете измежду три езика: C# (Си шарп), Java и JavaScript. Кандидатстването е отворено до 24-ти април (включително). Ако до сега сте си задавали отговора дали програмирането е вашето призвание – достатъчно. Време е да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics и да научите отговора. Очакваме ви!