Loading...

Практически ползи на Scrum методологията

avatar Мария Вълчева 2 минути
Практически ползи на Scrum методологията

Scrum е една от най-популярните Agile методологии. Тя е адаптивна, бърза, гъвкава, итеративна и ефективна методология, която ти предоставя възможност да разработваш проекти бързо и с високо ниво на качество.


В следващите редове ще те запозная с няколко от предимствата на Scrum методологията, но за да научиш как да я прилагаш в своите проекти, запиши се на предстоящия ни курс Scrum Framework, който стартира през Декември и ще те запознае в детайли с тази методология.

Разработване на софтуер с високо качество

Поддържането на високо качество на софтуера е един от ключовите принципи на Scrum методологията. Тестването на софтуера се извършва на всеки Sprint и позволява на теб и екипа ти да установите, в ранен етап на разработка, различни проблеми с качеството и да извършите необходимите промени по разработвания софтуер.

Прозрачност на процеса на разработка

Scrum методологията активно подкрепя участието на Product Owner-а и на ключовите участници по проекта в неговата разработка. Прозрачността на процеса на разработка е по-висока и по-този начин проектните изисквания и очаквания са ефективно управлявани.

По-лесно управление на риска

Работещият продукт се предоставя на крайния клиент на малки части, на редовни интервали от време. Това помага на теб и екипа ти да установите рискове по-рано, по-лесно да отговорите на тях и да ги управлявате. Прозрачността на процеса на разработка спомага необходимите решения да се вземат по-рано и своевременно.

По-висока гъвкавост

В традиционното разработване на софтуер, големи документи със спецификации се изработват в начален етап на разработката и след това на клиента се казва, че промените са скъпи. Екипът се противопоставя на промените, използва процес за управление на промените и се опитва да ги намали до минимум. Проблемът на този процес на разработка е, че очаква да знаем всички спецификации още преди да започнем разработката на проекта, което се случва рядко.


За разлика от традиционното разработване на софтуер, при Agile процесите за разработка, промените са приети и дори очаквани. Спецификациите се появяват и изменят с изменение на софтуера, като за целта даденият екип работи активно с Product Owner-а, за да отсее изискванията и да ги разпредели по различните Sprint-ове.

По-добра комуникация с екипа и крайния клиент

Scrum е силно фокусиран върху добрата работа в екип и всекидневната комуникация, използвайки срещи като Daily standup, Retrospective sessions, Backlog sessions и др. Scrum предоставя възможност за даване на обратна връзка за дейностите, извършвани от екипа, и проследяване на работата на всеки член от екипа.


Това би позволило на теб и твоя екип да отговорите по-бързо на клиентските изисквания, и да намалите разходите по проекта благодарения на повишената ефективност на работата.

По-добро разпределение на работата

Scrum процесите са итеративни и се извършват в рамките на определени работни периоди наречени Sprint-ове. Това позволява на твоя екип по-лесно да се фокусира върху разработката на конкретни функционалности, които трябва да се доставят като част от софтуера в рамките на дадения период. Това позволява на теб и екипа ти по-добре да разпределите работата помежду си.

По-висока мотивация и удовлетвореност на екипа

Периодичното доставяне на промени по софтуера ти позволява да виждаш резултатите от своята работа и те мотивира да доставяш по-качествен софтуер. Активната работа в екип прави работната ти среда по-приятна. По този начин Scrum ти позволява да станеш част от мотивиран и ефективен екип, който доставя качествен софтуер своевременно.


Ако имаш желание да се научиш как да включиш Scrum методологията в своя проект и да работиш по ефикасно, то можеш да го направиш като се запишеш на предстоящия ни курс Scrum Framework. Можеш да се запишеш до 13 декември от ТУК. Очакваме те!


Автор: Евгени Дюлгеров