Loading...

SoftUni и ИАНМСП обединяват сили за насърчаване на бизнеса в България

avatar Катерина Костадинова 1 минута
SoftUni и ИАНМСП обединяват сили за насърчаване на бизнеса в България

SoftUni и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обединяват сили! Партньорството между двете страни предвижда провеждане на различни присъствени и онлайн обучения, които да подобрят бизнес резултатите на малките и средните предприятия в България, като запознаят техните служители с ключовите инструменти за дигитален маркетинг и предприемачество, както и темата “Индустрия 4.0”. Първото обучение стартира още през декември. То ще бъде включено и в програмата “SMEs Webinars”. 

Партньорството има дългосрочни цели, като предстои да бъде изготвен план за работа за следващата 2020 година. Освен сътрудничество в организирането на обученията, организациите обсъждат съвместна работа и в други инициативи. Усилията и на двете страни са насочени в посока развитие на българския бизнес, така че той да отговаря на най-високите европейски и световни стандарти. Всички методи на сътрудничество между SoftUni и ИАНМСП ще бъдат фокусирани именно в тази посока.

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия работи за поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие и стимулиране на предприемаческия дух. Агенцията изпълнява своята мисия съгласно Националния план за развитие на Република България, чиято цел е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз.


От години Софтуни е ключов партньор на бизнеса, който се развива в дигиталния сектор в България. Чрез партньорството ни с ИАНМСП, целим да позволим на малките и средни предприятия в България да достигнат до експертизата, с която ние и нашите партньори разполагаме, за да могат ефективно да развият процеса на дигитализация и портфолиото си с услуги, и да се обърнат към международни пазари."

Георги Захарив - Директор "Бизнес развитие", SoftUni
 "Нашият основен приоритет е да съдействаме на малкия и среден бизнес в България, затова се радваме, че СофтУни ще бъде домакин и съорганизатор на серия от уебинари, които имат за цел да представят пред малките и средни предприятия в България успешните процеси на дигитализация и модернизация на бизнеса в сферата на софтуерната разработка и дигиталния маркетинг."

Бойко Таков - Изпълнителен директор ИАНМСПАвтор: Мария Цекова