Loading...

SoftUni Bootcamp – иновативна програма за летящ кариерен старт в софтуерната разработка

avatar Катерина Костадинова 3 минути
SoftUni Bootcamp – иновативна програма за летящ кариерен старт в софтуерната разработка

От септември тази година стартира иновативната програма за летящ кариерен старт в софтуерната индустрия. Тя цели да постави участниците в реална работна среда, където да се сблъскат с възможно най-много практически казуси, проекти и предизвикателства, а на финала да завършат като напълно подготвени за първата си мечтана работа професионалисти, с вече натрупан реален практически опит. Повече детайли за предстоящата програма вижте в следващите редове:

Какво представлява SoftUni Bootcamp?

SoftUni Bootcamp е 4-месечна интензивна програма, по време на която участниците се разпределят на малки екипи, всеки от които работи върху реален практически проект и се сблъсква с всички етапи от неговата разработка. Наред с подготовката на проекта, те участват и в редица обучения по технически и меки умения, усвоявайки всички ключови качества, които работодателите днес търсят. Целта на програмата е да направи всеки участник много по-конкурентоспособен от останалите кандидати за работа, придобивайки предварително безценен опит в реална работна среда и усъвършенствайки на практика ключовите умения, търсени от работодателите

По време на всяка своя стъпка в програмата, участниците получават менторство от опитен технически ръководител във всеки етап от програмата, работейки с най-новите технологии и инструменти, и прилагайки най-добрите съвременни практики.

За кого е подходяща програмата?

SoftUni Bootcamp е насочена към начинаещи програмисти, които притежават фундаментални технически умения и познания в сферата на програмирането и са на такъв етап от развитието си, в който предстои да предприемат последната крачка към първата работна позиция.

Всеки участник трябва или да е преминал успешно през цялостната програма по софтуерно инженерство на СофтУни, или да е запознат с основните концепции на програмния език, да умее да прилага парадигмата обектно-ориентирано програмиране, както и SOLID принципите. Необходими са също основни умения за работа с бази данни и Web програмиране.

Какво ще умеят участниците след края на програмата?

Уменията на участниците в програмата ще бъдат на ниво да разработят цялостно уеб и мобилно приложение, усвоявайки най-високи стандарти в софтуерната разработка, както и ключови умения в управлението на проект и разработката на продукт. Участвайки в SCRUM базиран екип, участниците ще умеят да комуникират ефективно със своите колеги, ще са в състояние да взимат решения и да се справят с проблеми, което ги прави продуктивни и ефективни на работното място.

Какво се случва на финала?

На финала на SoftUni Bootcamp, опитен кариерен консултант ще представи различните възможности за професионално развитие на участниците и ще им даде напътствия за първите крачки, които трябва да направят, за да стартират успешно мечтаната работа. Те включват подготовка за интервю и създаване на атрактивно CV, директен контакт с водещи технологични компании.

Ментори в програмата

СофтУни събра екип от опитни технически ръководители, софтуерни инженери, трейнъри и кариерен консултант, които ще са персонално до вас по време на цялата програма, предавайки своя опит и помагайки ви по време на целия път до вашия летящ кариерен старт. Сред тях са - Ивайло Папазов, Христо Пеев, Елиан Куртенков.

Как да се включите?

За да се включите в програмата е необходимо да кандидатствате на страницата на програмата, да изберете основната технология, с която да се явите на приемен изпит – C#, Java, JavaScript или Python.

Приемният изпит ще се проведе на 27-29.08 под формата на практическа задача в автоматизираната система SoftUni Judge. Програмата стартира на 15.09 и ще продължи 4 месеца. Кандидатстването е отворено до 25.08.

В заключение

В SoftUni Bootcamp:

• Получавате възможност да натрупате ценен опит, работейки в реална работна среда в малък SCRUM базиран екип от 5-6 човека, развиван по най-високи стандарти
• Разработвате цялостно уеб приложение, заедно с екипа си, и проследявате целия процес на неговото развитие.
• Изграждате ключови технически умения, както и умения за работа в екип, ефективна комуникация,самоорганизация, приоритизиране на задачи и редица други.
• Използвате най-съвременните технологии, инструменти и прилагате най-добрите практики в процеса по софтуерна разработка на цялостен продукт и управлението на проект.
• Получавате менторство от опитни технически ръководители, които ще ви предадат ценен опит и ще ви покажат ефективни техники, които ще прилагате в бъдещата си работа като софтуерни инженери.
• Получавате помощ и подкрепа във всяка стъпка до намирането на първата Ви работа като програмист.

SoftUni Bootcamp е вълнуващо приключение, което ще ви сблъска с професионалната работна среда и нейните особености, за да бъдете с едни гърди пред останалите кандидати за работа и да сте подготвени за всички предизвикателства, които ще ви откриете на работното място.

Не се колебайте да се включите още днес от този линк. Очакваме Ви!