Loading...

SoftUni и SchwarzIT в едно синергично партньорство!

avatar Павлина Георгиева 8 минути 204
SoftUni и SchwarzIT в едно синергично партньорство!

Schwarz IT Bulgaria са доставчици на ИТ услуги за подразделенията на Schwarz Group, като включват производствените компании Schwarz Produktion, Kaufland, Lidl и PreZero. Предлагат ИТ решения за цялата група и виждат себе си като доставчик на услуги, за който ориентацията към клиента и гъвкавостта са от първостепенно значение.


През 2020 г. Kaufland Service IT Hub и Lidl Digital Center of Expertise се обединяват, събирайки заедно 350 експерти от групата Schwarz под един още по-силен работодател.


Днес при нас е Пенчо Добрев, ръководител на отдел BI, AI & Data в Schwarz IT България, за да ни разкаже повече за фирмената политика на компанията, какви са възможностите за кариерен растеж и още интересна информация.

Каква е фирмената култура на Schwarz IT България?

 
Пенчо Добрев, ръководител на отдел BI, AI & Data в Schwarz IT България

Формулирана накратко, фирмената ни култура се изразява в ентусиазъм за иновации, близост до хората и разбиране на бизнеса.  Обичаме да казваме, че сме дигиталното сърце на групата   Schwarz: ефективни, бързи и гъвкави. За Schwarz IT България  технологиите са възможност за   решаване на определени задачи по нов и оригинален начин, за разработката на изцяло нови  концепции, на по-ефективни и конкурентоспособни бизнес модели.


Компанията стимулира личната връзка с клиентите на Групата и доброто разбиране на техния бизнес чрез редица инициативи –  напр. посещения на магазините от групата Schwarz, централните складове и логистичните бази, участие в hot days, в които екипът  буквално влиза в ритейл сферата. Целта е новопостъпилите да се запознаят с бизнеса на клиентите от Групата от първа ръка. Така  можем отрано да разпознаваме потребностите и интересите на вътрешните и външните клиенти на групата Schwarz и да съобразим с  тях предлаганите технологични решения.


Schwarz IT България застъпва своите принципи във всичките си инициативи и академии, посветени на изграждането на млади IT  кадри. Те минават не само сериозно технологично обучение, но също така се научават да следват добрите практики и процеси на  Групата. Усвояват социални умения, които стимулират благоприятната и приятелска работна атмосфера.

Кое прави екипът ви толкова успешен?

Според мен отговорът на този въпрос е донякъде продължение на предишния. Успехът ни е съчетание от висок професионализъм,  непрекъснато обучение и развитие, както и респект към корпоративната култура, която поставя хората в центъра. Schwarz IT  България се стреми да предлага едни от най-добрите условия на работа като заплащане, придобивки, работна среда – стабилност,  сигурност, прозрачност, разнообразни и вълнуващи проекти, нови технологии, обмяна на опит с международни екипи, изключително  добри възможности за професионално развитие, което е особено важно в нашата толкова динамична сфера. Припознахме като  мисия  на компанията и привличането и професионалния напредък на повече жени в технологичните професии – и не сбъркахме,  представянето им е повече от добро.

Какви са възможностите за развитие и растеж?

Schwarz IT България има ясна и целенасочена политика за стимулиране на кариерното израстване на служителите си. Това е една от причините, поради която текучеството в компанията е изключително ниско. Над 80% от работещите при нас са получили повишение. Много служители, които заемат високи постове в компанията, са тръгнали от технически позиции. Обръщаме внимание на желаната посока за развитие на нашите специалисти и ценим усилията, които влагат, за да разбират областта, в която оперираме.


Покриваме широк спектър от IT дейности и за нас е лесно да предложим развитие в подходящ отдел, когато специалистите ни развият експертиза в различна технология. Работим много активно в посока привличане на опитни IT кадри от България и чужбина. Близо 15 души са се завърнали в България от различни краища на света и са станали наши служители, благодарение на добрите условия на Schwarz IT България.

Какви качества притежава идеалният кандидат за работа при вас?

Идеалният кандидат разбира, че ученето и кариерното развитие вървят ръка за ръка и вече знае, че има толкова много неща, които не знае. Идеалният кандидат отговаря, че не е работил с конкретната технология, за която питате, но е чел, че се използва в тези случаи, има тези предимства и при еди-кои си обстоятелства би я предложил. Добрият кандидат се интересува от същината на професията.


Разбира взаимовръзките между отделните дейности по изграждането на софтуерен продукт и от най-елементарния въпрос „Каква branching стратегия използвате и защо?“ ще ви разкаже толкова добре как разработва софтуер, че няма да има какво повече да говорите за код, добри практики и ревюта.


Добрият кандидат не се страхува да мисли извън поставените рамки, да отговаря нестандартно, да разсъждава на глас, да задава неудобни въпроси. Идеалният кандидат е прозрял, че в днешно време разработването на софтуер е много повече за всички дейности, които съпровождат писането на код, отколкото самото писане на код.

Кой е въпросът, без който не минава едно интервю за работа?

Не вярвам, че има конкретен въпрос. Очевидно „Каква branching стратегия използвате и защо?“ е сред интересните теми за дискусия. Отворените въпроси като „Разкажете ми какъв е целият процес по разработването на софтуер, който прилагате в момента и къде бихте го променили?“ ни дава възможност да разберем много за кандидата. От една страна неговата дълбочина на разбиране на различните етапи, от друга - кандидатите могат да наблягат на нещата, които са важни за тях. Предлагането на добре формулирани идеи за подобрение демонстрират ангажираност, което е голям плюс.

По какви проекти работите и какви продукти разработвате в момента?

Гордеем се с това, че колегите ни са движеща сила във фундаментални за Групата продукти. Нека дам пример със системите за контрол на достъп Schwarz Identity and Access Management (IAM) – изключително важен продукт за цялата Група, който вплита в себе си редица технологии за управление на достъп и осигурява IAM за Schwarz групата с над 500 хиляди служители. Наши експерти участват в този продукт, като анализират нуждите, отстраняват възникнали проблеми и работят по постоянното му подобряване.


Колегите в Инфраструктура работят и над автоматизираното обезпечаване на Middleware технологии (Apache Tomcat, HTTPD, Wildfly, Java и др.) и бази данни върху виртуални машини и физически сървъри в различните дейта центрове на Schwarz, което също е основополагаща функционалност за цялата Група.


В Mobile Development екипът е фокусиран върху реализирането на пълния потенциал на програмата за лоялност в мобилното приложение на Кауфланд и разработките за self scanning & payment в същото. В отдел Business Solution Development се разработват група от мобилни и стационарни приложения, с които служителите могат да управляват различни процеси в магазините, като инвентаризации, графици за работно време, поддръжка на инвентара и много други облекчения за служителите ни на първа линия.


Към звеното Enterprise Platform Development на компанията имаме и 6 SAP отдела, които разработват нови решения или разширяват функционалността на предоставените готови приложения от SAP.


В SAP Real Estate примерно се разработват мобилни и Web приложения за дигитализиране на процесите по управление на договорите за отдаване на площи под наем в магазините на Кауфланд, а в SAP Logistics Department колегите разработват приложения, управляващи процесите в нашите складове в цяла Европа - включват доставка, разпределение, следене на наличности, качествен контрол, планиране, пакетиране и износ към съответните магазини. Някои от тях разчитат изцяло на автоматизирани и роботизирани системи.


Нашите дейта специалисти подсигуряват свързаността с различните оперативни системи, надеждното извличане на информация и подготовката ѝ за различните нива в хранилището на данни. Звучи семпло, но включва обработката на терабайти информация ежедневно, развиването и подобряването на редица стрийминг процеси. Тук трябва да спомена успешната миграция на цялата еко система от изцяло on-prem на изцяло on-cloud върху Snowflake и Azure в рамките на малко повече от година. Повод за гордост на целия екип и атестат за професионализма и колаборацията с различните звена.


Важна е и задачата на дейта инженери и дейта учените от екипа за Изкуствен Интелект, които разработват клауд платформа, върху която се развиват и оперират всички продукти с изкуствен интелект в Schwarz групата. Също така те развиват иновативни продукти, които подобряват качеството на предлаганите услуги за клиентите на Кауфланд и Лидл, както и подпомагат вземането на решения в централните отдели.


Участваме активно и в двата основни продукта в Business Intelligence системите на Кауфланд, а именно артикулна информационна система и информационна система продажби.


Изключително интересен е и STACKIT - стратегически проект, който подкрепя дигитализацията на основния бизнес на компаниите. В допълнение към мощните защитени центрове за данни, ние разполагаме с облачната IT инфраструктура, необходима за съхраняване, анализ и използване на големи количества данни. Нашите експерти работят рамо до рамо с колеги от Германия в различните направления, които се развиват в STACKIT, а ролите на Продуктов мениджър за услугите Managed Windows, Managed Linux и Server Backup Management се изпълняват от колеги в Schwarz IT България.

По какъв начин партньорството между Schwarz IT България и СофтУни помага на младите хора за тяхната работна среда в IT индустрията?

Нашето партньорството със СофтУни е съвсем естествено, тъй като става дума за една придобила значимост образователна институция в IT сектора със свои сериозни традиции. Имаме също стипендиантска програма, Java & ABAP академии, партньорства с други учебни заведения – със Стопански факултет на Софийския университет, с Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, с техническите университети в София и Варна.


Над 25 млади колеги се присъединиха към компанията ни след обучение в наши академии и партньорски програми. Тази година като част от партньорството се включихме в конкурса СофтУиниада, а нашият колега Георги Димов беше част от журито, което оценяваше софтуерните проекти на участниците. За нас е ценно да подкрепяме и участваме в различен тип дейности, свързани с образованието и квалификацията на младите хора в областта на IT - конкурси и състезания, менторски и стажантски програми.

Каква е мисията и визията, към която се стремите и по какъв начин сътрудничеството със СофтУни допринася за нейното постигане?

Schwarz IT България има дългогодишен ангажимент да инвестира в развитието на кадри от бизнеса и IT бранша. Компанията залага на развитието както на собствените си таланти, така и на млади специалисти чрез разнообразните партньорски програми. Другата основна цел е да привлича вече реализирали се таланти – включително българи с успешна кариера в чужбина, с международни опит и знания, които да използват и да предават на по-младите си колеги.


Надяваме се чрез партньорството със СофтУни да можем да открием и да мотивираме повече млади хора да се развиват като професионалисти в областта на IT технологиите. Нещо повече - на тези, които покажат качества и желание за придобиване на нови умения, сме готови да предложим работа в компанията.

Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.