Loading...

Какво представлява Blockchain технологията?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво представлява Blockchain технологията?

Blockchain (или първоначално „Block chain”) е продължително нарастващ списък от записи, наречени блокове, които са свързани помежду си и криптографирани. Обикновено всеки блок съдържа hash pointer, който го свързва с предишния блок, освен това съдържа удостоверение за време, наречено „timestamp” и данни за извършените транзакции, които се съхраняват в блока. По замисъл е изключително трудно да се модифицират данните, които блокчейн технологията създава и съдържа.

Според Harvard Business Review блокчейн “е отворена технология, която може да записва транзакции, направени между двама потребители, по един ефективен, сигурен начин за постоянно“. И в действителност това са нейните основни качества. Блокчейн технологиите осигуряват връзка тип „потребител-към-потребител“, използвайки протокол за да валидира (да удостовери автентичността) на новите блокове. Веднъж записани данните, в кой да е блок, не могат да бъдат променяни, без това да влияе на предходния блок, към който са свързани. Едно такова действие не може да бъде осъществено без да получи одобрението на мнозинството потребители в мрежата. Този замисъл превръща блокчейн технологиите в изключително сигурни, с висока степен на Byzantine fault толеранс*.

Концепцията на първия блокчейн придобива окончателен облик през 2008 г. като зад създаването и стои един или няколко души, обединени зад никнейма Satoshi Nakamoto. През 2009 г. блокчейн технологията заляга като ключов компонент при криптовалутата биткойн, където обслужва всички транзакции. При биткойн блокчейн технологията се решава проблема с „двойното харчене“** без да е необходим централен сървър, който да гарантира автентичността на транзакциите.

Ако искате да се запознаете в детайли с Blockchain технологиите още сега можете да запишете курса Blockchain Cryptomining като кликнете ТУК!

* Byzantine Fault Tolerance – Fault Tolerance означава дадена система да е изградена по такъв начин, че да функционира дори ако нейни отделни компоненти откажат да изпълняват функциите си.

** Двойно харчене – Double Spending – Опити да се създаде криптовалута са правени и преди появата на Bitcoin. Преди появата на блокчейн технологията обаче всички тези опити са се провалили заради една причина:  направените транзакции можели да бъдат копирани и да се извлече от тях стойност втори път.