Loading...

Кои са отличителните черти на програмния език Java?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Кои са отличителните черти на програмния език Java?

Вероятно много от вас се чудят с какво точно езика Java е по-различен от останалите езици за програмиране. Ето неговите отличителни черти:

1. Простота
Основните характеристики на езика Java изискват езика да е прост, за да може да се изучава без да са необходими дълги обучителни програми или курсове, като в същото време е в тон с актуалните софтуерни практики. Замисълът тук е програмиращите на Java да бъдат продуктивни от самото начало.

2. Обектно-ориенторано програмиране
Езикът Java е проектиран като обектно-ориентиран език. Обектно-ориентираното програмиране (ООП) се основава на идеята за „обекти“. Обектите съдържат данни, които се съхраняват под формата на полета, наречени „атрибути“. Кодът съставлява различните процедури, които се наричат „методи“. При обектно-ориентираното програмиране програмите работят, като отделните обекти взаимодействат един с друг. За по-добра функционалност в среда на системи с нарастваща сложност програмните системи трябва да възприемат концепцията за ООП. Java технологията предлага чиста и ефективна ООП ориентирана платформа.

3. Близък по структура и състав с други езици
Поддържането на визуална и структурна близост на Java спрямо C++ води до това, че Java е един разпознаваем и познат език, като в същото време е доста по-прост и лесен. Ако сте запознати със С++ много лесно ще преминете към Java. А ако сте напълно начинаещи – тогава след като навлезете в Java бихте се справили доста по-лесно с едно евентуално изучаване на C++ или сходен език.

4. „Здравина“
Програмният език Java е предназначен за създаване на надежден софтуер. Поради тази причина той осигурява продължителна compile-time проверка, следвана от още едно ниво run-time проверка. Свойствата на езика предразполагат обучаващите се програмисти да изградят добри и надеждни навици. Надеждността на езика се допълва и от споменатата по-горе простота, с която е замислен.

5. Сигурност
Java технологията е проектирана да работи в среди за дистрибуция, което означава, че сигурността е от първостепенна важност. С елементи на сигурността внедрени още на ниво „замисъл на езика“ (като по-горе посочените неколкократни проверки) Java технологията ви позволява да конструирате приложения, които не могат да бъдат „завладени“ от вън. Работейки в мрежа, приложенията написани на Java са защитени от външно проникване на неоторизиран код, който да се опита да се „промъкне зад сцената“ и да създаде вируси или да поеме контрола над файлови системи.

6. Архитектурно-неутрален
Java технологията е проектирана да създава и поддържа приложения, които ще трябва да работят в хетерогенна мрежова среда. В такава среда тези приложения трябва да са способни да работят в хармония с разнообразни хардуерни архитектури. Вътре в това разнообразие от хардуерни платформи, приложенията трябва да се справят и с разнообразието от операционни системи и да взаимодействат с множество други програмни езици. За да се пригодят към това разнообразие от операционни среди, Java Compiler-a генерира т.нар. bytecodes – архитектурно-неутрален междинен формат, проектиран да „транспортира“ код ефективно към множество хардуерни и софтуерни платформи.

7. Портативност
Архитектурната неутралност е само една част от една наистина портативна система. Java технологията издига схващането за портативност на съвсем ново ниво, бидейки стриктна в своите дефиниции на основния език. Java технологията поставя граница, като определя размерите на основните типове данни и поведението на аритметичните оператори. Вашите програми са същите на всяка платформа – няма несъвместимост между типовете данни нито на хардуерно, нито на софтуерно ниво.

8. Висока производителност
Производителността винаги трябва да се има предвид. По този параграф Java платформата постига превъзходна производителност, използвайки схеми, чрез които интерпретатора може да работи на пълна скорост, без да има необходимост да проверява run-time средата. Автоматичния garbage collector работи като функция с нисък приоритет, на заден фон, като по този начин се заделя достатъчно памет за другите процеси. Всичко това осигурява достатъчно изчислителен ресурс на Java платформата.

В завършек
Макар в един или друг аспект да има по-добри езици, няма друг програмен език, който да съчетава в себе си всички тези отличителни черти. Именно тази комбинация от положителни качества дава предимство на Java пред другите програмни езици.

Изберете Java като първия си програмен език и започнете обучението си в курса “Programming Basics with Java – януари 2018”, който ще ви запознае с  неговите основи. Присъствените места се изчерпват бързо! Запишете се още днес, като кликнете ТУК!