Loading...

Няколко думи за езиците, които ви очакват в курса Programming Basics – ноември 2018

avatar Георги Кацаров 2 минути
Няколко думи за езиците, които ви очакват в курса Programming Basics – ноември 2018

Безплатния курс Programming Basics – ноември 2018, предлага избор между три езика за програмиране: C#, Java и PHP. Какво представлява всеки един от тези езици?

Какво е общото между тях?

Общото между C#, Java и PHP е, че са програмни езици с общо предназначение. Това означава, че са подходящи за създаването на най-разнообразни приложения.

Всеки един от трите езика е мултипарадигмен. Парадигмите – това е начин да се класифицират програмните езици според техните свойства и предназначение. И трите езика обхващат множество парадигми като строго типизиране, императивно програмиране, обектно-ориентирано програмиране (ООП) и други.

Императивното програмиране е парадигма, при която една програма се състои от редица команди, които определят какво и в какъв ред компютърът трябва да изчисли.

Типизирането е парадигма, която определя правилата за писане на код, които съответния език следва. „Строго-типизран“ означава, че езикът има строго правила по отношение на начина на изписване на кода. По този начин проявяването на грешки е по-предвидимо и се случва предимно преди изпълнението на самия код.

ООП е парадигма, при която програмата се състои от „обекти“, които взаимодействат помежду си и така се изграждат по-гъвкави приложения.

Има ли разлики?

Въпреки, че споделят множество общи черти, е излишно да казвам, че между тези езици има огромни разлики. По отношение на предназначението PHP се откроява от Java и C#, по това че е език подходящ за сървърно скриптиране.

Що се касае до предназначението C# и Java имат своите разлики, но трябва да се има в предвид, че и двата езика са създадени за решение на сходни проблеми (Microsoft пристъпват към създаването на C#, когато от Sun Microsystems не позволяват на MS да направят модификации по Java). В технически план обаче разликите между C# и Java са доста: Java е предназначен да върви на Java платформа с помощта на Java Runtime Environment. От своя страна C# е предназначен да върви под Common Language Runtime (CLR). Ако имате нужда да създадете приложение за множество различни платформи, до неотдавна Java щеше да е логичният избор, но след появата на ASP.NET може да се каже, че силите са изравнени и днес двата езика са еднакво подходящи за кросплатформена разработка. Все пак ако имате предпочитания към дадена платформа, можете да направите проучване кой език е по-подходящ за разработка. Дори предимството на Java в мобилната разработка е вече минало, след появата на Xamarin.

А най-доброто място, на което след това да придобиете умения с избрания от вас език е програмата по софтуерно инженерство, разбира се! Не губете време, а кандидатствайте още днес!