Loading...

Какво представляват компютърните клъстъри?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво представляват компютърните клъстъри?

Възможностите за свързване на компютърен хардуер не се изчерпват само с мрежовото свързване. Те могат да бъдат свързани и в изчислителен клъстър (от анг. „cluster“ – „купчина“, „струпване“). Да бъдат свързани в клъстър, означава, че освен мрежовата свързаност помежду им, е налице и физическото присъствие на множество устройства на едно и също място. По този начин този образуван клъстър работи и се разглежда от системните администратори като една, единна система. За разлика от компютрите, които просто са свързани в дадена мрежа, при компютърните клъстъри всеки възел може да се настрои да изпълнява една и съща задача, като той се управлява от софтуер.

Компонентите, от които е изграден един клъстър обикновено са свързани помежду си чрез локална мрежа, като всеки един възел от този клъстър (в случая възел може да се явява отделния компютър, от тези които изграждат клъстъра) използва собствена инстанция на операционната система. В повечето случаи всички възли в клъстъра използват същия хардуер и използват една и също операционна система, но има случаи при които клъстърът може да е изграден от различни хардуерни конфигурации или всяка конфигурация или група от такива, да използват различни операционни системи (например при Open Source Cluster Application Resources (OSCAR) – линукс-базирана инсталация за клъстърни изчисления с висока производителност).

Какво е предназначението на клъстърите?

Клъстърите се създват с цел да се подобри производителността или казано иначе – да се увеличат възможните изчисления за единица време. Там където една компютърна конфигурация достига лимита си, сформирането на клъстър от такива дава несъизмеримо по-голяма изчислителна мощ, респективно по-голяма скорост на обработката на информация и възможност за обработка на по-големи масиви информация за същата единица време.

Концепцията за компютърни клъстъри се заражда през 60-те години на ХХ-ти век, когато количественото натрупване на потребителските нужди и искания, довеждат до тази качествена промяна в начина на ползване и свързване на компютърните системи. Първата комерсиална компютърна клъстър система е на компанията Burroughs Corporation – моделът Burroughs Large Systems B5700, разновидност на сериата B5000, която излиза през 1961 г.

Днес разнообразието от клъстъри, операционни системи, софтуер за управление на наличния изчислителен ресурс позволяват напрактика неограничени възможности за съхранение и обработка на информация. Ако имате базови познания и умения в администрирането на Windows и Linux сървърни системи и искате да се запознаете в по-големи детайли със клъстъризацията на сървъри, както и да придобиете други полезни знания и умения, като виртуализация и контейнеризация, мрежови услуги, управление и автоматизация – отговорът на вашите нужди е нашият модул „System Administration Advanced – февруари 2020“. Запишете се още днес!