Loading...

Какво е Scrum?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е Scrum?

Т.нар. „гъвкави“ методологии са съчетание от организационни практики и различни технологични инструменти и платформи. Проблемите, които се решават чрез гъвкавите методологии обикновено се характеризират с висока динамичност на промените и екипа, който работи по тяхното разрешаване трябва да може да се самоорганизира така, че да отговори възможно най-бързо и адекватно на променените изисквания. За постигането на тази цел гъвкавите методологии са изградили най-различни подходи съчетаващи технологични рамки с организационни практики. Такива са ASD, DevOps, DAD, DSDM, Kanban и още много други. Сред тези подходи е и SCRUM.

Какво е Scrum?

Scrum e технологична рамка за управление на разработката на софтуерни продукти. Ключовият елемент при Scrum методологията е постоянната връзка с клиента, в следствие на която могат да настъпят неочаквани промени, нови изисквания от страна на клиента към крайния продукт и те трябва да бъдат включени. За да се постигне необходимия адекватен отговор на тези предизвикателства, екипът, който разработва продукта трябва да се самоорганизира и да работи по отделните аспекти на заданието, като едно цяло. Такъв тип организиране съответно изисква членовете на екипа или да работят заедно на едно място, или да са наблизо, в непрекъсната връзка едни с други.

Друг от подходите, които са залегнали в Scrum е т.нар. „доказателствено-базиран емпиричен подход“ – това е схващането, че даден проблем не може да бъде разбран или описан напълно и вместо това фокуса пода върху максимизирането на усилията на екипа, да отговорят на новите изисквания (ако има такива), както и да интегрират най-новите технологии в своя продукт.

Най-добрият начин да усвоите прилагането на Scrum методологията във вашия екип, е като се запишете за курса „Agile Software Development with Scrum - март 2019“. Неговата цел е да запознае аудиторията с най-широко разпространената процесна рамка от семейството на Agile - Scrum.