Loading...

Какво е "Symfony"?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е "Symfony"?

Създаването на уеб приложения в наши дни е дейност, която е улеснена и стандартизирана. За всяка нужда, за всеки проблем вече можете безпроблемно да намерите решение, което да приложите в текущия си проект. Разбира се, дори и тук не трябва да се мисли „на парче“, а да се търси по-цялостно решение - използването на подходящ Framework. Ако вие пишете логиката на PHP, то тогава един от най-подходящите фреймуърци за вас е Symfony. Какво представлява той?

Symfony е набор от блокове

Symfony е набор от изграждащи блокове. Можете да селектирате тези, от които имате нужда за специфични уеб приложения, които ще разработвате. Приложението ще включва ли някаква ограничена зона, която ще може да се достъпва само от определени потребители? Инсталирайте Form Component. Или може би искате да разработите пълноценно интерактивно уеб приложение, с някои конзолни команди? Можете да инсталирате всички компоненти, както и необходимата „връзка“ между тях - Symfony Standard Edition.

Symfony... Не прави нищо

Нека заглавието на този параграф не ви подвежда. Разбира се Symfony има приятен home page, както и някои демо страници, които ще видите, след като инсталирате Symfony Standard Edition. В действителност обаче няма интерфейс, няма „админ“ панел. Всичко което ви очаква е просто празно място, готово да бъде запълнено с кода на вашето приложение.

Със Symfony няма да „преоткривате топлата вода“ за всеки отделен проект

Symfony предоставя различни инструменти, за различните неща, които може да се наложи да правите в един проект: рендериране на страници, посредством шаблони, валидиране на стойности, въведени от потребителя и много други. Symfony предлага готови решения за всеки един от тези проблеми.

Можете да прилагате собствени имплементации

Symfony не ви ограничава по никакъв начин. Да, фреймуъркът предлага готови решения за различни казуси и нужди, но нищо не ви спира да реализирате нещата и по друг начин, който е по-удобен за вас. В действителност Symfony може да се каже, че дори насърчава този подход. Абсолютно всяка една част от фреймуърка може да бъде заместена от някаква ваша имплементация. Ключът към тази гъвкавост е принципът „dependency inversion“, който е основополагащ за Symfony.

Ако вече имате фундаменталните знания за програмиране с езика PHP, в това число владеете и прилагате безпроблемно основните принципи на ООП с PHP, можете да надградите вашите знания с помощта на курса „PHP MVC Frameworks - Symfony - юли 2020“. Запишете се още днес, очакваме ви!