Loading...

Какво ви очаква в курса „Programming Basics“?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво ви очаква в курса „Programming Basics“?

Предполагам много от вас се чудят, какво точно ги очаква, ако се запишат за курса “Programming Basics” и дали биха могли да се справят с материята там. Това е разбираемо – много хора правят избора си на основа на по-добра информираност, затова в настоящия материал ще ви разкажа за това, което ви очаква по време на курса.

Без значение от езика, който ще изберете във всяка лекция успоредно ще научавате както нови команди, така и ще развивате логическото си мислене, чрез решаването на различни проблеми под формата на задачи. На командите гледайте като на инструментариум, с който да решавате различните проблеми, но колкото до самото решение – то зависи от вашето собствено мислене. Вие трябва да отделите време извън лекциите, за решаване на задачи, за да развиете това мислене.

Не се ограничавайте до задачите в дадената лекция. Те могат да ви въведат в начина по който да използвате новия материал (новите команди и т.н.), но са недостатъчни за да развиете мисленето си за да се справите с всички изпитни задачи. За целта използвайте изпитните задачи от изминали изпити, които ще са достъпни за вас в Judge системата. Моят съвет е щом отмине втората лекция да започнете да се опитвате да решавате тези задачи, разбира се не за сметка на задачите от лекциите.

Самите лекции предават необходимия материал плавно и постепенно. Ще навлезете в света на програмирането, създавайки програми, които работят в т.нар. „command prompt” или „конзола“. Самите лекции ще ви запознаят с много прости операции за пресмятане (няма да имате нужда от повече от четири аритметични действия), работа с цели числа и десетични дроби, някои формули за изчисление на лица и периметър на геометрични фигури. Това е общо-взето всичко от математиката, което ще ви трябва.

След тези уводни части, програмата ще ви запознае с условните конструкции. Условни са тези логически конструкции, при чието изпълнение на програмата, тя проверява дали посоченото от вас условие е налице за да извърши дадена операция. Например елементарна програмка, която да различава число въведено от потребителя дали е четно или нечетно.

След условните конструкции идва ред на циклите. Цикъл е всяко едно многократно изпълнение на дадена последователност от операции с различни данни. В рамките на курса ще усвоите работа с т.нар. „For” цикъл и “While” цикъл, а също така и как да създавате вложени цикли.

Позволете ми да се върна отново на задачите за самоподготовка. Ако искате да се справите отлично на приемния изпит, вие трябва да сте способни да решите задачите в рамките на четири часа. Това означава, че когато се упражнявате е хубаво винаги да вземате в предвид това ограничение във времето и да се стараете да завършите шест последователни задачи за четири часа.

Самите изпитни задачи изискват от вас да умеете да комбинирате трите описани по-горе основни елемента (математически операции,условни конструкции и цикли), така че да създадете работещо и адекватно решение с колкото се може по-малко код.

Въпреки че материята не е трудна за усвояване, на ваше разположение ще бъдат лекторите и менторите, за да ви помогнат в случай на нужда. Самата програма предвижда редуването на лекциите с упражнения, така че да имате достатъчно възможности да усвоите новия материал.

Както виждате няма от какво да се притеснявате. Програмата ви въвежда плавно и неусетно в необятния свят на програмирането. Затова не се колебайте повече и кандидатствайте!