Loading...

СофтУни и Taulia полагат основите на ключово стратегическо партньорство

avatar Мария Вълчева 3 минути
СофтУни и Taulia полагат основите на ключово стратегическо партньорство

СофтУни и Taulia слагат началото на стратегическо партньорство за растеж и развитие в IT индустрията, с което да отворят множество врати и възможности за развитие на новите специалисти. В следващите редове разкриваме повече за компанията и целите и обхвата на сключеното партньорство.

Taulia

Taulia е продуктова FinTech компания от Силициевата долина, разработваща cloud-базирана платформа за обмен на електронни документи и оркестриране на плащания. Това позволява на бизнесите по света да получат достъп до оборотен капитал (working capital management) и финансиране на веригата си от доставчици (supply chain financing).


Taulia присъства на българската IT сцена от 2014, като служителите в софийския офис са вече близо 100. А вече е и стратегически партньор на СофтУни.

СофтУни

СофтУни е водещата образователна IT институция в България, която обединява инициативите Software University, SoftUni Digital, SoftUni Creative, SoftUni Kids, SoftUni Svetlina и SoftUni Foundation. Мисията на СофтУни е да създава експерти и желани професионалисти, предоставяйки достъпно съвременно образование с високо качество в три основни направления – софтуерно инженерство, дигитален маркетинг и дизайн.


От основаването си до днес, СофтУни непрекъснато обновява програмите си, за да осигури най-актуалната подготовка, но и също така оказва активно съдействие за кариерния старт на стотици студенти.

СофтУни и Taulia обединяват сили

СофтУни и Taulia слагат началото на активно и стратегическо партньорство с цел развиване на IT таланти. Като компания в ускорен растеж, Taulia предлага редица възможности за нови и утвърдени специалисти. Встъпвайки в това ключово партньорство, СофтУни осъществява за пореден път една от водещите си цели, а именно изграждането на мост между най-подготвените експерти и потенциалните им работодатели.


Проведохме кратко интервю с новите ни съмишленици от Taulia, за да можем да представим духа и ценностите на компанията, с която влязохме в стратегическо партньорство.

Каква е работната култура и среда в компанията ви?

Един от безспорно положителните трендове сред работодателите е осъзнаването на важността на екипната култура. В Taulia това е сред основните ни ценности, положени още при създаването на компанията.


Важно е да се чувстваме спокойни и свободни да изразяваме себе си. Поставяме си конкретни цели, но и имаме свобода на изпълнение. Вярваме в личната отговорност и винаги сме имали либерална политика за отдалечена работа. Също така, обичаме да прекарваме време заедно!

Какво представлява продуктът ви и какви са плановете за развитие?

Продуктът ни е multi-tenant платформа, базирана на микросървисна архитектура. Технологичният ни стек е от Java света – Groovy, Spring Framework & Spring Boot, React, Spock, Kafka, Redis и др. Използваме както релационни, така и NoSQL бази данни. Оркестрираме с Docker, Kubernetes и Jenkins, деплойваме в Google Cloud Platform.


FinTech светът се развива изключително бурно. Ние сме добре позиционирани и имаме амбициозни планове за нови функционалности, нови пазари и нови начини, по които да доставяме стойност. Всеки екип при нас “притежава” даден модул от платформата и се грижи за неговото развитие дългосрочно и end-to-end.

Какви работни позиции се търсят и на какво се държи най-много при подбор на кадри?

В период на ускорен растеж сме и търсим софтуерни инженери на всички seniority нива. Преди всичко държим на личностните качества: отговорност, позитивност, сработване с екипа и цялостно отношение към работата. Технологичната експертиза, разбира се, е важна, като предлагаме възможности за нейното развитие в компанията.

Какви качества трябва да притежават младите хора, които имат желание тепърва да започнат кариерата си и развитието си в Taulia? Какво би им отворило път за в бъдеще да работят в компания като Taulia?

Отново на първо място са отговорността и желанието за работа. Отношението си проличава най-често след навлизането в реална работна среда. Преди това не е лесно да се прецени доколко един кандидат и работодател биха си паснали. СофтУни върши страхотна работа, подготвяйки курсистите си за това – разликата с останалите junior таланти на пазара е осезаема.


И като цяло, приносът на СофтУни за IT общността в страната е значим. Техният бранд е безспорно разпознаваем и програмите им за квалификация са страхотна възможност за навлизане в индустрията, както и източник на добре подготвени таланти за компаниите-работодатели. Благодарение на това, все повече компании, сред които и Taulia, решават да инвестират в по-неопитни кадри с много по-голяма увереност.

Какъв е пътят на израстване в компанията?

Подкрепяме с всички средства индивидуалното развитие на служителите си, защото вярваме в значимостта на личностното развитие и удовлетвореност. Поставяме си конкретни цели и критерии, чрез които човек преминава на следващото стъпало в кариерата си.Движението може да бъде и хоризонтално – например от QA в Developer, от App Support в DevOps и т.н. Имаме си индивидуален бюджет за обучения, курсове, сертификации, посещение на конференции и т.н. Разбира се, management позициите също се запълват с приоритет от таулианци. Компанията също така предлага вътрешни програми за mentorship и развитие на лидери. Повече за Taulia Leadership Program може да прочетете тук и тук.