Loading...

Няколко факта за Deep Learning

avatar Георги Кацаров 1 минута
Няколко факта за Deep Learning

Deep learning е свързан с ANN

Deep learning е свързан с изкуствените невронни мрежи (artificial neural network – ANN). Невронните мрежи, както предполага името са компютърни системи, които са структурирани така, че приблизително да наподобяват човешкия мозък. Мозъкът е изграден от множество взаимосвързани неврони, които предават сигнали един на друг. Невронните мрежи следват този модел, като създава мрежа от взаимосвързани възли (nodes), които също се наричат неврони, като те придават предават данни едни на други. По отношение на Deep learning тези възли са групирани в слоеве, като невроните предават информация от един слой на друг слой.

Deep Learning изисква огромно количество ресурси

За да можете да работите с Deep Learning вие ще се нуждаете от изключително мощна система, в това число с възможно по-мощни графични процесори. Ако нямате възможност да си позволите такава система – нямате място за притеснения – на помощ идват облачните услуги. Чрез тях вие можете да използвате изчислителната мощ на огромни компютърни центрове, създадени с тази цел. Ползата от такива се увеличава още повече, поради факта, че за да развивате ефективно Deep Learning вие ще имате нужда от огромни обеми от данни, а за да ги съхранявате – ще имате нужда от огромно място за съхранение. Cloud технологиите разрешават и този проблем.

Deep Learning е част от Machine Learning

Deep Learning е специфичен вид Machine Learning, при който се използва йерархичен подход. Той представлява набор от алгоритми, които са доказано практични при решаването на определени типове изчислителни проблеми, които са трудни за определяне чрез традиционно програмиране. През годините техниката е била прилагана към различни проблеми и се е доказала като забележително умела по отношение на машинното обучение на компютри, които да извършват най-разнообразни неща, които са сравнително лесни за хората, но трудни за машините. Редица AI изследователи считат, че Deep learning ще бъде изключително важна технология в идните години, но не липсват и такива, които считат, че ползата от Deep learning е ограничена и тя ще трябва да бъде допълнена от множество други технологии след като AI разработките напреднат.

Без значение дали Deep learning ще бъде самостоятелна концепция или ще бъде полезна в съчетание с други технологии, курсът „Deep Learning – ноември 2018“ ви предоставя възможността да се запознаете и да придобиете умения в работата с тази технология на утрешния ден. Очакваме ви!