Loading...

Какво е "Product Owner"?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво е "Product Owner"?

Scrum е технологична рамка, чрез която се постига по-добро управление на процесите и тяхната последователност при разработката на софтуерните продукти. Ключово при Scrum е акцента върху постоянната комуникация с клиента, който се възприема като неизменна част от цялостния работен процес. Комуникацията се осъществява чрез човек, който поема ролята на Product owner. Какво представлява тази роля?

Какво представлява ролята на Product Owner-а?

При Scrum методологията, Product owner-ът обикновено е някой ключов стейкхолдер (заинтересована страна) към определен проект. Някои от отговорностите на Product owner-а включват ясна визия за това какво иска да създаде и умението да предаде тази визия на scrum екипа. Тези умения са ключът към успешното стартиране на Agile софтуерна разработка на даден проект. Product owner-ът извършва това, чрез т.нар. „product backlog“ - списък с приоритетни свойства, които крайният продукт трябва да има.

Product owner-ът най-често може да е потребител на търсената система или някой от маркетинг или product management, или друга длъжност, която позволява на изпълняващият я да има солидно разбиране от нуждите на потребителя, за когото изисква създаването на дадения продукт. Кой може да бъде product owner, разбира се зависи от това дали екипа ще създава софтуер с комерсиално предназначение, софтуер за вътрешна употреба, хардуер или друг тип продукт. Именно за това е ключово за product owner-а да има ясна визия, както в по-общ план, така и да познава в детайли свойствата на продукта, който иска да бъде създаден.

Въпреки, че Product owner-ът създава и приоритизира backlog-a по време на срещата (или срещите) за планиране на спринтовете, екипът-изпълнител е този, който определя колко спринта са необходими, как да разпределя количеството работа в зависимост от спринтовете и т.н. Освен задаването на параметрите на желания продукт, цел на product owner-ът при scrum е да мотивира екипа, задавайки му ясна цел за изпълнение. Самите членове на екипа сами знаят по-добре на какво са способни и съобразно това как да приоритизират изпълнението на точките от backlog-a на желания продукт.

За да може процесът на работа да е максимално гладък и оптимизиран, product owner-ът се задължава да не добавя нови изисквания към желания от него продукт, веднъж след като преговорите са приключили, изпълнението е обособено в спринтове и екипът вече е пристъпил към тяхното изпълнение. Възможно е да се променят изискванията, но ако това става извън вече зададените спринтове. Веднъж след като екипът започне даден спринт, той трябва да остане максимално фокусиран върху неговото изпълнение.

Това е едно много общо описание на ролята, значението и изискванията към Product Owner-a. Ако искате да научите повече за Agile софтуерната разработка, посредством прилагане на Scrum методологията - курсът „Agile Software Development with Scrum - март 2020“ е това от което имате нужда. Запишете се още днес, очакваме ви!