Loading...

Какво е дискретна математика? Шшш…

avatar Румен Янев 2 минути
Какво е дискретна математика? Шшш…

Представи си числата 1 и 2. Дълги години училищна математика е научила всички ни, че между 1 и 2 има още много други числа, които имат дълги опашки и запълват цялото пространство помежду им. Такива числа могат да са 1,5; 1,34; 1,1111111, 1,999999999999 и така нататък до безкрай. Това са непрекъснати величини и са изключително ценни, защото светът, в който живеем е непрекъснат и на практика всичко, което измерваме може да попадне в безкрайната дупка между 1 и 2.

Но с появата на компютърните науки, непрекъснатите величини стават леко неудобни, защото работата с тях, ако си компютър, е практически невъзможна. Сега ще ти обясня защо (доколкото мога). Представи си, че си компютър, който е учил математика само до 10-ти клас и е напълно сигурен, че между 1 и 2 е пълно с други числа. Човекът ти дава простата задача да му начертаеш един кръг. Супер, звучи лесно. По дефиниция кръгът е безкрайно множество от точки, разположено на равно разстояние от една точка, наречена център. Избираш си център, избираш си разстояние от него и започваш да слагаш точки. След около 4 часа осъзнаваш, че все още слагаш точките между точка 1 и точка 2, а ти остават още безкрай. След два дни човекът се отказва от теб, изключва те и решава да опрости нещата като ги направи дискретни.

Дискретно = отделно

За да опрости задачата, човекът решава да ограничи броя точки в една окръжност, да срине представите ти до момента и да те научи, че между 1 и 2 няма нищо, а окръжността, която иска да му нарисуваш има 1000 точки. Бързо и лесно. Правиш 1000 отделни точки на равно разстояние една от друга и имаш един сравнително добре направен кръг. Това е дискретна математика.

Дискретната математика разглежда изброими структури. Тя не работи с безкрайни числа. Целта ѝ е да рационализира пресмятанията и да ги направи възможни.. Дигиталният ти часовник е „дискретен“ в същността си, защото ти показва време, разделено на много точни величини на равни разстояние една от друга. За него часът е 13:38, а не 12:38:55:199:1555454545,45487754.

Къде се използва?

Там, където имаш нужда от практическо приложение на математиката. В компютърните науки това могат да бъдат бази данни, компютърна сигурност, операционни системи, автоматизация и къде ли oще не. Познанията по дискретна математика са изключително полезни, тъй като развиват много логическото мислене, както и това, насочено към решаване на проблеми.

Темата за дискретната математика ще бъде силно засегната в предстоящия курс Fundamentals in Mathematics. Там ще научиш полезни знания като работа с бройни системи, комплексни числа и индукция, работа логаритъм и логаритмични функции, комбинаторика, извличане на статистически данни и още. Курсът е подходящ за всеки, който е учил, че между 1 и 2 има много други числа, или има базови знания по математика на ниво 10 клас в училище. Занятията стартират на 18 май и са изцяло онлайн. Запиши се сега!