C# OOP
Loading...
C# OOP Кандидатствай

C# OOP

C# OOP Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "C# OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (creational, structural and behavioral design patterns). Ще се запознаем с SOLID принципите за обектно ориентиран софтуерен дизайн. Ще разгледаме различни техники за дебъгване. Ще се научим как да създаваме и използваме декоратори (decorators). Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD).

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране

 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране

 • Създаване на йерархия от класове и наследяване

 • Използване на Reflection API

 • Капсулация на данните

 • Компонетно тестване (Unit Testing)

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Inheritance
 • 4. Exercise: Inheritance
 • 5. Encapsulation
 • 6. Exercise: Encapsulation
 • 7. Interfaces and Abstraction
 • 8. Exercise: Interfaces and Abstraction
 • 9. Polymorphism
 • 10. Exercise: Polymorphism
 • 11. Exception Handling
 • 12. Debugging Techniques
 • 13. Solid
 • 14. Exercise: SOLID
 • 15. Reflection and Attributes
 • 16. Exercise: Reflection and Attributes
 • 17. Unit Testing
 • 18. Exercise: Unit Testing
 • 19. Mocking and Test Driven Development
 • 20. Exercise: Mocking and Test Driven Development
 • 21. Design Patterns
 • 22. Exercise: Design Patterns
 • 23. Workshop
 • 24. Workshop
 • 25. Exam preparation
 • 26. Exam preparation
 • 27. Regular Exam
 • 28. Retake Exam