C# OOP
Loading...

C# OOP

За курса

Курсът "C# OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (creational, structural and behavioral design patterns). Ще се запознаем с SOLID принципите за обектно ориентиран софтуерен дизайн. Ще разгледаме различни техники за дебъгване. Ще се научим как да създаваме и използваме декоратори (decorators). Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

C# OOP - февруари 2021
10 Лекции Лектор Виктор Даков
C# OOP - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 380

C# OOP - октомври 2020
10 Лекции Лектор Виктор Даков
C# OOP - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 404

C# OOP - юни 2020
10 Лекции Лектор Стамо Петков
C# OOP - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 392

C# OOP - февруари 2020
12 Лекции Лектор Ивайло Кенов
C# OOP - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 289

C# OOP - октомври 2019
12 Лекции Лектор Николай Костов
C# OOP - октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 317

C# OOP - юни 2019
11 Лекции Лектор Стамо Петков
C# OOP - юни 2019 Icon

Записани в курса до сега: 387

C# OOP - февруари 2019
10 Лекции Лектор Ивайло Кенов
C# OOP - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 237

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
 • Използване на Reflection API
 • Капсулация на данните
 • Компонетно тестване (Unit Testing)
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
  Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
  Използване на Reflection API
 • Капсулация на данните
  Компонетно тестване (Unit Testing)