JS Back-End
Loading...
JS Back-End Кандидатствай

JS Back-End

JS Back-End Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът е интензивен и цели да запознае учащите с разработката на сървърни JavaScript приложения върху платформата Node.js, използвайки Express.js, като framework. По време на обучението ще разберем как да създадем сървър с Node.js, ще се научим на сървър-клиент архитектурата и как да правим лесни и бързи data-driven web приложения с Node.js, Express.js и MongoDB, използвайки съвременни похвати и инструменти. Ще се разглежда една от най-популярните нерелационни бази от данни - MongoDB, заедно с библиотеката Mongoose за взимане на данни от нея. Към края на курса ще се изгради от нулата един цялостен REST API, ползвайки Express.js и MongoDB.

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Web Server?

 • Основни познания по HTTP протокола

 • Сървърни приложения с Node.JS

 • Работа с нерелационни бази данни

 • Създаване на MVC архитектура

 • Създаване на приложения с Express и Handlebars

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Intro to Node.js
 • 4. Node.js Streams and Utilities
 • 5. ExpressJS and Templating
 • 6. Workshop: ExpressJS and Templating
 • 7. NoSQL and MongoDB
 • 8. Workshop: MongoDB and Mongoose
 • 9. Session and Authentication
 • 10. Workshop: Session and Authentication
 • 11. Validation and Error Handling
 • 12. Exam Preparation
 • 13. Exam Preparation
 • 14. Workshop: REST API
 • 15. Regular Exam
 • 16. Retake Exam