JS Back-End
Loading...

JS Back-End

Кредити 15

За курса

Курсът е интензивен и цели да запознае учащите с разработката на сървърни JavaScript приложения върху платформата Node.js, използвайки Express.js, като framework. По време на обучението ще разберем как да създадем сървър с Node.js, ще се научим на сървър-клиент архитектурата и как да правим лесни и бързи data-driven web приложения с Node.js, Express.js и MongoDB, използвайки съвременни похвати и инструменти. Ще се разглежда една от най-популярните нерелационни бази от данни - MongoDB, заедно с библиотеката Mongoose за взимане на данни от нея. Към края на курса ще се изгради от нулата един цялостен REST API, ползвайки Express.js и MongoDB.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

JS Back-End - септември 2020
7 Лекции Лектор Илия Идакиев
JS Back-End - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 114

JS Back-End - май 2020
6 Лекции Лектор Валентин Георгиев
JS Back-End - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 165

JS Back-End - септември 2019
6 Лекции Лектор Илия Идакиев
JS Back-End - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 168

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Web Server?
 • Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
 • Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
 • Създаване на приложения с Express и Handlebars
 • Какво е Web Server?
  Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
  Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
  Създаване на приложения с Express и Handlebars