MS SQL / MySQL
Loading...

MS SQL / MySQL

MS SQL / MySQL Basics

За курса

Студентите ще изучават един от посочените курсове, в зависимост от избрания от тях модул:

  • MS SQL, ако се обучавате в модул C# DB;
  • MySQL, ако се обучавате в модул Java DB.