MS SQL / MySQL
Loading...

MS SQL / MySQL

Кредити 12 Ниво: Basics
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Студентите ще изучават един от посочените курсове, в зависимост от избрания от тях модул:

  • MS SQL, ако се обучавате в модул C# DB;
  • MySQL, ако се обучавате в модул Java DB.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения