Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
deni.denkata avatar deni.denkata 72 Точки

За любознателните - "Основи на основите на ((основите)/4) на изчислителната техника"

   Тази тема ще е полезна за хората, които нямат технически знанят, но искат да знаят как работят машините на които програмират. В нея ще направя опит да изясня малко нещата за тези, които се интересуват защо нещата стоят по начина, по който се преподават, а не по друг. Темата не е съгласувана с лекциите на д-р Наков, но ще вземам примери от тях, за да се направи връзка между обясненията тук и преподаваното на лекции. Ще говоря основно за принципи.

  Заглавието е написано така, защото тук ще се дават принципи от техниката, теории и примери, които са много малка част от много по-големи и мащабни науки. Представяйте си информацията тук като информацията от кориците на отделни книги - заглавие и за какво се говори в книгата. Казвам това, защото сред четящите ще има хора, които са запознати с материята и биха ме критикували защо дадено нещо съм го казал по определен начин, когато в книгите то е разтеглено по друг. Това не бива да ви спира да коментирате и питате за доизясняване на нещо, което ви е интересно и искате да знаете повече, както и за неща, които може би съм омазал. Ще се опитвам да давам и линкове към източници, от които да прочетете повече.
  За какво ще говоря? Като цяло ще се опитам да вмъкна част от знанията ви по физика, химия, математика и технически науки, да ги обединя и задълбоча в това, което се нарича днес изчислителна техника, компютърни и софтуерни науки. Изложението ще бъде максимално опростено, но достатъчно, за да се изяснят основните принципи.
 В първа точка ще вмъкна физичните основи на електрониката и някои прости схеми, за изясняване на елементната база. Във втора точка ще се говори за цифрова електроника и програмиране.

     1. Първа точка - основи.

       1.1. Елементи на електрониката и кратки пояснения за тях.

       1.2. Примери за електрически схеми и как работят. Видове електроника.

     2. Втора точка - цифрова електроника.

       2.1. Логически нива и представяне на транзистора като ключ.

       2.2. Комбинационни и последователностни логически елементи.

       2.3. Представяне на основната схема на инвертор изградена със CMOS технология. Пояснения.

       2.4. Как изглежда една интегрална схема при проектирането й. Пример с DAC.

       2.5. Как работят процесорите. Кратко пояснение с Intel 8086.

       2.6. Конвеиризиране на инструкциите - пример с PIC microcontroller. Памети.

       2.7. Бройни системи - десетична, двоична, шестнадесетична. Принципи и преобразувания.

       2.8. Приложение на двоичната бройна система в компютърните мрежи.

       2.9.

 

13
Общи приказки
deni.denkata avatar deni.denkata 72 Точки

...продължение_16.

 

 

 

...продължава...

0