Домашно 4 Задача 7

Write a program that enters 5 numbers (given in a single line, separated by a space), calculates and prints their sum. 

Разбирам ли правилно, числата трябва да се въведат и стойността им да се приема един вид със space не с enter?