Критерии за оценяване на домашното.

Може ли да помоля админите да направят по-добра система за оценяване от Отлично, Добре, Няма.
Примерно да минем на 6то балната (училищната) система или дори на 10то бална система.