Професионална програма
Loading...
Bobosam avatar Bobosam 185 Точки
Best Answer

Разглеждайки мненията във форума за резултатите от изпита забелязваме, че почти няма мнения на колеги за точно оценена работа. Независимо дали над или под очакванията повечето мнения са за лошо оценяване. Какво се прави в такива случаи. Объркана е въобще системата за провеждане на подобен род изпити. Не очаквах, че ще трябва да давам препоръки на хора с голям педагогически опит.

Как се постига максимално обективна оценка при субективно оценяване:

1.Всяка задача знаем, че носи максималнно 100 точки.

2.Разбива се задачата на подзадачи и критерии за оценяване, които са толкова ясни че и човек от улицата да хванем да може да оценява.

3.Дава се тежест на всеки критерии като участие в общата оценка.

4.Заедно със заданието на изпита се задават и критериите за оценяване.

5.Провежда се изпита и правим последваща оценка само и единствено върху тези критерии.

Какво постигаме :

1.Максимално обективна оценка при субективно оценяване.

2.Когато не ни достига време на изпита - сами преценяваме кои критерии да покрием, така че да получим максимална оценка.

Този изпит мина но ще има в университета още много такива изпити. Редно е методиката на провеждане да се подобри.

Благодаря.

8
f31m6d avatar f31m6d 4 Точки

2.Разбива се задачата на подзадачи и критерии за оценяване, които са толкова ясни че и човек от улицата да хванем да може да оценява.


Това е най-важното нещо, което някак си бе изпуснато. Кода на цветовете или трябва да се дава в самото задание или примерите да са .psd фаил.


В случая некоректно поставените задачи водят до неточно изпълнение и ниски резултати.

Искам да отбележа че коментарите давани по задачите от изпита, нито коректни, още по-малко полезни.

 

Коментари от рода на "Еди кво си е "Счупено"" и "Мърлява работа", когато има проблем. И съответно неща от рода "Има око за детайла" когато всичко е изшпълнено, са пристойни повече за разговор между тийнеджъри в градския парк докато попийват биричка на някоя пейка.


Не очаквах, че ще трябва да давам препоръки на хора с голям педагогически опит.

 

Ако са ни оценявали същите хора които ни водеха лекциите, то тогава смея да твърдя, че "големия педагогически опит" всъщност не е чак толкова голям. За сравнение може да видите лекциите от Fast track курса по HTML и CSS воден от Константин Данков и сами да си направите изводите.


Има и редица други, нека ги нарека "бъгчета", които сериозно започват да свалят летвата на качеството.

0
13/11/2014 21:32:42