Професионална програма
Loading...
Nukem avatar Nukem 6 Точки

sequence започва от 702, защо?

Момчета, защо sequenc-a след като го run-a започва от 702. Мерси предварително за помоща!

using System;


namespace seqwence
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            //check if the Number is prime str 214
            //    the prime is */-/
            //how to print in sequence


            //Console.Write("Enter a positive number: ");
            //int num = int.Parse(Console.ReadLine());
            //int divider = 2;
            //int maxDivider = (int)Math.Sqrt(num);
            //bool prime = true;
            //while (prime && (divider <= maxDivider))
            //{
            //    if (num % divider == 0)
            //    {
            //        prime = false;
            //    }
            //    divider++;
            //}
            //Console.WriteLine("Prime? " + prime);


            int num = 1;
            int maximum = 1000;
            Console.Title = "The sequence is";
            while (num < maximum)
            {
                num++;
                Console.WriteLine(num);
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics
Anonymous:
Duplicate of https://softuni.bg/forum/questions/details/34
DanteSparda avatar DanteSparda 32 Точки
А колкото до тези 100 // можеш да го направиш с /*............ */ ,което ще ти е просто голям коментар :) 
0
Nukem avatar Nukem 6 Точки

мерси, колега това с c/**/ беше полезно!

0