Софтуерно Инженерство
Loading...
biser.stoev avatar biser.stoev 57 Точки

Въпрос относно кандидатстването.

Искам да попитам ако сега се запиша за подготвителният курс, който започва на 10ти януари мога ли да след успешно взет изпит март месец да НЕ се запиша май месец, а със следващият випуск - септември?

1
Въпроси за SoftUni
Samuil.Petrow:
Отговорено на въпроса, за последваща кореспонденция се обърнете към екипа - https://softuni.bg/contacts
devil619 avatar devil619 62 Точки

Можеш, да. Резултатът ти се пази и с него може да се запишеш за по-нататък. Стига оценката ти да е достатъчна за прием.

3