Професионална програма
Loading...
aivian avatar aivian 51 Точки

Задължително капсулиране

Задължително ли е да капсулираме полетата в един обект, ако не е зададено изрично по условие? Защото имам коментари по домашните, че трябва да се капсулира всичко, но в условието на задачата не е казано.

Тагове:
2
C# OOP Basics
AleksandurSeferinkin avatar AleksandurSeferinkin 335 Точки

Всяко нещо, което е 'public', е доста опасно. Константните полета без проблем може да са такива.

Не е задължително, но е много лошо да не се възползваш от капсулацията. Представи си, че работиш в някакъв проект. Имаш един публичен метод, който се ползва на 100 места. Представи си какво следва ако го промениш. Не напразно е наложено като правило това нещо.

1